Finska Tullen och polisen i Nederländerna avslöjade en distributionsorganisation för narkotika

16.11.2017 8.00 | Publicerad på svenska 16.11.2017 kl. 8.47
Pressmeddelande

Tullen har tillsammans med polisen i Nederländerna undersökt en nederländsk smugglings- och distributionsorganisation, som skickat fler än hundra post- och expressförsändelser innehållande narkotika från Nederländerna till Finland. Värdet på de beslagtagna narkotikaförsändelserna skulle i gatuhandeln ha varit cirka 415 000 euro.

Tullen beslagtog under försommaren 2017 flera postförsändelser som innehöll narkotika och som skickats till olika delar av Finland av samma person i Nederländerna. Ur försändelserna beslagtogs sammanlagt över 1300 gram alfa-PVP, cirka 9 500 ecstasy tabletter samt cirka 100 gram kokain och 200 gram amfetamin.

På basis av de uppgifter som Tullens fick under sin förundersökning påbörjades en myndighetsoperation i Nederländerna. Sju personer greps under myndighetsoperationen och 67 000 ecstasy tabletter, 230 gram kokain och 700 gram MDMA-pulver beslagtogs. Dessutom utförde de Nederländska myndigheterna husrannsakningar kopplade till fallet och beslagtog tiotals kilo psykoaktiva ämnen av vilka en del är tillåtna i Nederländerna och en del klassas som narkotika.

Under Tullens förundersökning av brottshelheten har fler än tio personer suttit häktade i Finland och sammanlagt närmare hundra personer är brottsmisstänkta i Finland, Nederländerna och Tyskland.

TOR-nätverket använt till beställning av narkotika

Under Tullens förundersökning framkom att man beställt narkotika via TOR-nätverket och flera narkotikapartier har betalats med kryptovalutan Bitcoin. För att sprida narkotikan som skickats från Nederländerna till Finland har man bl.a. använt snabbmeddelandetjänsterna Sipulikanava och Wickr.

Under förundersökningen har Tullen samarbetat med polisen i Nederländerna samt med Centralkriminalpolisen och Helsingfors polisinrättning.

Tullen har undersökt smugglingen och distributionen av narkotikan som flera grova narkotikabrott och som narkotikabrott. Förundersökningen av brottshelheten i Finland är klar och en del av fallen i brottshelheten har gått till åtalsprövning vid åklagarämbetet i Östra Nyland.

Pressmeddelande