Hyppää sisältöön

Tulli ottaa 1.1.2015 käyttöön uuden Tulli+ -asiakkuuden

3.9.2014 9.00
Tiedote

Tulli+ -asiakkuus on uusi asiakkuusmuoto EU:n tullilainsäädännön mukaisille AEOC- ja AEOF -toimijoille. Tulli+ -asiakkuudessa yhdistyvät AEO-asiakkuuden ja kumppanuuden parhaat käytännöt. Uusi asiakkuus otetaan käyttöön 1.1.2015 ja samalla kumppanuusasiakkuus uudistetaan Tulli+ -asiakkuudeksi.

Tulli+ -asiakkuus on suunnattu yrityksille, jotka haluavat jatkuvasti kehittää tulliasiointinsa laatua ja oikeellisuutta. Oleellinen osa laadunvarmistusta on riittävä omavalvonta. Omavalvontaan kuuluu muun muassa tulli-ilmoitusten oikeellisuuden seuranta Tullin määrittämien vaatimusten mukaisesti. Näin Tulli+ -asiakas voi pienentää virheiden määrää ja riskiään joutua Tullin tarkastuksen kohteeksi.

Tulli+ -asiakkuus avaa mahdollisuuden tehdä entistä syvempää yhteistyötä Tullin kanssa. Tulli+
-asiakas saa etusijan esimerkiksi Tullin järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä uusien toimintojen ja tietojärjestelmien pilotointiin. Nykyisten kumppanuusasiakkaiden kanssa on tehty erinomaista yhteistyötä, ja Tulli+ -asiakkuus tarjoaa halukkaille mahdollisuuden tähän jatkossakin.

Uusi Tulli+ -asiakkuus tulee olemaan ketterämpi kuin nykyinen kumppanuus, mistä syntyy säästöjä niin asiakkaille kuin Tullille. Tulli perustaa Tulli+ -asiakkaille oman asiakaspalvelutiimin.

Tulli+ -asiakkuuteen voivat ilmoittautua kaikki AEOC- tai AEOF-asiakkaat.  AEOC- tai AEOF-asiakas hyväksytään Tulli+ -asiakkaaksi, kun yrityksen omavalvonnan laatu on todennettu Tullissa. Asiakkuus vahvistetaan julkaisemalla yrityksen nimi Tullin nettisivuilla.


Lisätietoja: asiakkuus- ja veronkantojohtaja Tom Ferm, p. 040 332 2622

***

Authorised Economic Operator (AEO) on maailmanlaajuinen hanke, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisten toimitusketjujen turvallisuutta. AEO-toimijaksi hakeutuvan yrityksen on täytettävä todistuskohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit. AEO-todistuksia on kolmenlaisia:

- AEOC (Customs Simplifications, yksinkertaistetut tullimenettelyt)
- AEOS (Safety and Security, vaarattomuus ja turvallisuus)
- AEOF (Full, yksinkertaistetut tullimenettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus)

Tulli+ on kansallinen asiakkuusmuoto, jonka kautta AEO-toimija voi todennetusti parantaa  tullitoimintansa oikeellisuutta noudattamalla Tullin määräämää omavalvontaa.

Kumppanuusasiakkaat ovat volyymiltaan erittäin suuria, monipuolisesti Tullin lupapalveluja käyttäviä Tullin rekisteröityjä luottoasiakkaita. Kumppanuusasiakkaat ovat hakeneet tätä asiakkuuden muotoa ja käyneet läpi vaativan kumppanuusohjelman, jonka aikana niiden tullitoiminnan laatu ja siihen olennaisesti vaikuttavat muut tekijät, kuten tietyt tietojärjestelmät on käyty läpi kattavasti ja tarkasti.

Lisäksi nämä yritykset ovat sitoutuneet jatkuvasti valvomaan ja kehittämään tulliasiointinsa laatua yhdessä Tullin asiantuntijoiden kanssa. Vastineeksi tästä ne ovat saaneet oman asiakasyhteyshenkilön Tullissa ja avainasiakkaitakin laajemmat Yritysneuvonnan maksuttomat neuvontapalvelut.

 

 

Lehdistötiedotteet