Hyppää sisältöön

Tulli on tutkinut jäteveroon liittyvää törkeää veropetosta

29.6.2017 9.23
Tiedote

Tulli on tutkinut törkeää jäteveropetosta, jossa yrityksen epäillään jättäneen ilmoittamatta Tullille vuosina 2015-2016 vastaanottamansa 8 000 tonnin lasijätemäärän. Verohallinnon mukaan vältettyjen jäteverojen määrä on yhteensä yli 500 000 euroa.

Tulli on tutkinut tapausta, jossa yrityksen vastuuhenkilöiden epäillään syyllistyneen törkeään veropetokseen laiminlyömällä verotusta varten säädettyä ilmoitusvelvollisuutta. Ilmoittamatta jättämisellä Tulli epäillee yrityksen vastuuhenkilöiden tavoitelleen huomattavaa taloudellista hyötyä. Tulli on esitutkinnan aikana kuullut neljää yrityksen johtotehtävissä toimivaa henkilöä.

Yritys hyödynsi saneerattavaa kaatopaikkaa lasin hävittämiseen

Tullin tekemän yritystarkastuksen perusteella yrityksen epäillään vastaanottaneen jätelasia saneerattavalle kaatopaikalle vuosina 2015–2016. Yritystarkastuksessa esiin tulleiden tietojen perusteella Tulli aloitti esitutkinnan, jonka aikana selvisi epäiltynä olevan yrityksen vastaanottaneen vuoden 2015 aikana yli 3800 tonnia ja vuoden 2016 aikana yli 4000 tonnia lasijätettä saneerattavalle kaatopaikalle, ja sijoittaneen lasijätteen saneerattavan kaatopaikan pintarakenteiden rakentamiseen. Jätelasin käyttö tähän tarkoitukseen on laillista, mutta siitä olisi pitänyt maksaa jäteveroa.

Tullin esitutkinnassa selvisi myös, että epäiltynä oleva yritys on siirtänyt jätekeskukseen vastaanottamaansa jätelasia maanrakennuskäyttöön yli 110 tonnia vuonna 2015 ja noin 1,2 tonnia vuonna 2016.

Vältettyjä veroja kahdelta vuodelta

Verohallinnon oikaisupäätösten mukaan epäiltynä oleva yritys on velvoitettu suorittamaan jäteveroa noin 217 000 euroa vuodelta 2015 ja yli 285 000 euroa vuodelta 2016. Yhteensä vältetyt verot ovat olleet yli 500 000 euroa.

Epäiltynä oleva yritys on jälkikäteen maksanut Verohallinnon oikaisupäätöksen mukaisesti kantamatta jääneet verot, eikä Tullilla ole tapaukseen liittyen muita vahingonkorvausvaatimuksia.

Lehdistötiedotteet