Hyppää sisältöön

Tulli on siirtänyt alkoholin maahantuontivalvonnassa 75 erää veroharkintaan

11.11.2014 9.00
Tiedote

Tulli on valvonut ja valvoo edelleen tehostetusti matkustajien alkoholintuontia Helsingin satamissa keskittyen linja-, henkilö- ja pakettiautoliikenteeseen. Tehostetun valvonnan yhteydessä on tarkastettu myös kaupallista liikennettä ja jalkamatkailijoita. Tarkastuksien perusteella on siirretty 75 erää eli yhteensä yli 37 000 litraa maahantuotua alkoholia Tullin valmisteverotukseen veroharkintaan.

Tulli on puhutellut 1.7.–31.10.2014 alkoholintuonnin tehostettuun valvontaan liittyen 3 423 matkustajaa ja tehnyt 241 tarkastusta. Valvonnan tuloksena veroharkintaan on siirtynyt 75 alkoholin maahantuontierää sisältäen yhteensä yli 37 000 litraa alkoholia. Veroharkintaan siirretyistä eristä 22 tapauksessa Tulli on ottanut haltuun tuodun alkoholin. Suurin veroharkintaan siirretty alkoholintuontimäärä on ollut yli 1 600 litraa alkoholia ja pienin 23 litraa.

Haltuunottotilastoja tarkasteltaessa voidaan havaita yksittäisten isojen alkoholintuontierien hieman pienentyneen litramääräisesti vuoden 2014 aikana verrattuna esimerkiksi kahteen edelliseen vuoteen.

‒ Tulli on keskittynyt tehostetussa valvonnassa ehkäisemään alkoholin kaupallista tuontia. Lisäksi tulevien valvontaoperaatioiden aikana Tulli pyrkii valvontatoimien ohella kartoittamaan valmisteverotuslain muutoksen vaikutusta mm. matkustajien tuomiin alkoholimääriin, kertoo Mikko Grönberg Tullin valvonnasta.

‒ Matkustajat tuntevat pääsääntöisesti hyvin oman käytön edellytykset, mutta myös selvää kaupallista tuontia mahtuu joukkoon, kuten yli 37 000 alkoholilitran siirtäminen Tullin valmisteverotukseen veroharkintaan osoittaa, jatkaa Mikko Grönberg.

‒ Tulli arvioi satamissa kokonaisharkintaan perustuen tuleeko tuotava alkoholi tuojan tai hänen perheensä käyttöön vai kaupalliseen tarkoitukseen, muistuttaa Mikko Korpi Helsingin tullista. 

— Alkoholintuonnin valvonta- ja tarkastustoimenpiteet eivät rajoitu vain satamissa tehtävään valvontaan, vaan tuotua alkoholia voidaan jälkiverottaa kolmen vuoden ajan maahantuonnista, jatkaa Korpi.

Tarkastuksien yhteydessä Tullin valmisteverotukseen siirretyistä tapauksista suurin osa on vielä selvitysvaiheessa. Kuudessa tapauksessa on tehty päätös, ettei veroja kanneta ja 15 tapauksessa on määrätty maksettavaksi jälkiverot. Yksi tapaus on siirtynyt rikostutkintaan, josta tiedotetaan tarvittaessa erikseen rikostutkinnan päätyttyä.

‒ Kuudessa tapauksessa matkustaja on pystynyt antamaan Tullille uskottavan selvityksen maahantuotujen alkoholien oman käytön edellytyksien täyttymisestä, kertoo Seppo Raitolahti Tullin valmisteverotuksesta.

— Tähän mennessä maksettavaksi määrättyjen jälkiverojen yhteenlaskettu arvo on noin 13 200 euroa, jatkaa Raitolahti.

Vain omaan käyttöön tuotu alkoholi on verotonta

Matkustajalla on oikeus tuoda toisesta EU-maasta, kuten esimerkiksi Virosta, ostamansa ja siellä valmisteverotetut alkoholituotteet verottomasti Suomeen ilman määrärajoituksia ja ilmoittamisvelvollisuutta. Verottoman tuonnin edellytyksenä on, että matkustaja tuo tuotteet omaan käyttöön tai lahjaksi itse kuljettaen joko jalkaisin tai samassa kulkuneuvossa, jolla itse saapuu Suomeen.

Vastiketta vastaan tuotu alkoholi on aina määrästä riippumatta verollista. Alkoholin välittäminen toiselle henkilölle, vaikka se tapahtuisi ilman palkkiota, on verotettavaa tuontia. Myös tuonti yrityksen tai yhdistyksen tilaisuudessa käytettäväksi on verollista.

Poliisi valvoi Tullin tukena alaikäisiä alkoholin maahantuojia

Poliisi valvoi Tullin tukena alkoholin maahantuontia ja erityisesti alaikäisten alkoholin hallussapitoa. Valvonnassa paljastui kymmenkunta alaikäistä, joilla oli hallussa alkoholia säädösten vastaisesti. Alkoholituotteiden tuonnissa on muistettava myös ikärajat. Väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) saa Suomessa kuljettaa ja pitää hallussaan vain 20 vuotta täyttänyt henkilö. Mietoja (enintään 22 %) juomia koskeva ikäraja on 18 vuotta. Ilmitulleista rikkomuksista määrättiin rikesakkoja ja ilmoitettiin tarvittaessa vanhemmille sekä lastensuojeluun.

– Vanhempien kannattaa varmistaa, että risteilylle mukaan lähtevä täysikäinen on luotettava ja katsoo risteilyllä alaikäisten lasten perään, muistuttaa komisario Henri Helminen Helsingin poliisilaitokselta.

Alaikäisille langetettujen rikesakkojen lisäksi poliisi jakoi satamassa muistutuksia useista liikennerikkeistä ja tarkastusten yhteydessä paljastui myös kolme rattijuoppoa. Lisäksi poliisi siirsi Tullin käsittelyyn 14alkoholintuontitapausta.  

Lisätietoja:
Mikko Korpi, tulliylitarkastaja, Helsingin tulli, p. 040 332 3068
Mikko Grönberg, tullivalvontajohtaja, Tullin valvontaosasto, p. 040 332 2679
Seppo Raitolahti, tulliylitarkastaja, Tullin valmisteverotus, p. 040 332 2067
Henri Helminen, komisario, Helsingin poliisilaitos, p. 0295 471 136

Lehdistötiedotteet