Hyppää sisältöön

Tulli käynnistää tilirekisterihankkeen rahanpesulainsäädännön tiukentamisen myötä

Julkaisuajankohta 5.10.2018 16.11
Tiedote

Hallitus antoi rahanpesulainsäädännön tiukentamisesta esityksen eduskunnalle torstaina 4. lokakuuta. Esityksessä esitetään Tullille merkittävää roolia pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmän kehittämisessä ja ylläpidossa. Rekisterin tarkoituksena on tehostaa viranomaisten tiedonsaantia pankki- ja maksutileistä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmästä, joka muodostuu tiedonhakujärjestelmästä ja rekisteristä. Hallitus esittää Tullia rekisterin ylläpitäjäksi. Perustettavaan rekisteriin kerätään tietoa maksulaitosten, sähkörahayhteisöjen ja virtuaalivaluutan tarjoajien asiakastileistä. Rekisterissä olevia tietoja Tulli voi luovuttaa ainoastaan erikseen nimetyille viranomaisille ja muille tahoille.

Rahanpesulainsäädännön muutosesitys lisää viranomaisten kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä sekä parantaa talousrikosten torjuntaa. Hallituksen esityksen mukaan viranomaiset voivat jatkossa hyödyntää Tullin ylläpitämää sähköistä tiedonhakujärjestelmää saadakseen tietoja pankkitileistä. Viranomaisten toimivaltuudet eivät kuitenkaan muutu.

Esitetyllä lainmuutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 ja direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EY muuttamisesta. Lainmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alussa. Esitys sisältää siirtymäsäännöksiä, jotka koskevat pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmää ja rekisteröintivaatimuksia.

Valvontarekisterin toteutusta varten Tulli perustaa valtiovarainministeriön erillisrahoituksella hankkeen, jossa ovat edustettuina rekisterin tietojen käyttöön oikeutetut viranomaiset ja toimialojen edunvalvojina toimivia tahoja.

Mediatiedote