Hyppää sisältöön

Tulli kantoi 2,9 miljardia euroa veroja vuonna 2017

Julkaisuajankohta 16.2.2018 8.00
Tiedote

Tulli kantoi vuonna 2017 veroja ja maksuja yhteensä noin 2,9 miljardia euroa. Lähes kaikkien Tullin kantamien eri verojen ja maksujen määrä kasvoi vuonna 2017. Verojäämät olivat 1,9 miljoonaa euroa, ja verojäämäprosentti oli 0,07.

Suurimmat verotuotot 2017 ja 2016

    Vuosi 2017 Vuosi 2016
Maahantuonnin arvonlisävero 2,69 mrd. € 2,37 €
Tullit ja tullin luonteiset maksut 174 milj. € 163 milj. €
Väylämaksut 47 milj. € 46 milj. €
Palvelumaksuja yms. 3 milj. € 4 milj. €

Eniten, yli 300 miljoonaa euroa, nousi maahantuonnin arvonlisäveron tuotto. Tullimaksujen tuotto kasvoi 11 miljoonalla eurolla. Väylämaksujenkin tuotto nousi yhdellä miljoonalla eurolla vuodesta 2016. Tulli kantoi palvelumaksuja ja muita vastaavia maksuja yhden miljoonan vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tulliselvityksen avulla toteutetaan EU:n kauppapolitiikkaa. Kannetut tullitulot tilitetään EU:lle, eli ne ovat osa EU:n määrärahoja (EU:n omat varat). Tullimaksuilla voidaan kontrolloida, rajoittaa ja turvata kauppaa. Esimerkiksi polkumyyntitulli voidaan ottaa käyttöön, jos tavaraa on tuotu EU:hun sellaiseen polkumyytyyn hintaan, joka alittaa viejämaassa tuotantokustannukset ja kotimarkkinahinnat. Valtiolle jää tästä 20 prosentin kantopalkkio. Tullimaksuja tilitettiin EU:lle 35 miljoonan euron kantopalkkion vähentämisen jälkeen 139 miljoonaa euroa. Tullimaksujen kokonaiskanto oli 174 miljoonaa euroa.

Maahantuonnin arvonlisävero siirrettiin 1.1.2018 Verohallinnon tehtäväksi. Tulli kantaa kuitenkin jatkossakin maahantuonnin arvonlisäveroa rekisteröimättömiltä arvonlisäverovelvollisilta sekä myös rekisteröidyiltä arvonlisäverovelvollisilta, jos tullimenettelyn säännöksiä on rikottu, esimerkiksi jos verottamatonta tavaraa katoaa tullivarastosta. Tulliselvityksessä määrätään myös tullausarvo, jonka perusteella yritykset ilmoittavat arvonlisäveromäärän Verohallinnolle. Tullausarvon perusteella valvotaan myös maahantuonnin arvonlisäveron oikeamääräistä kantoa.

Tullin verojäämätaso pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Verojäämät olivat 1,9 miljoonaa euroa ja 0,07 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavat luvut olivat 9 miljoonaa euroa ja 0,08 prosenttia.

Mediatiedote