Hyppää sisältöön

Tulli ja Tukes muistuttavat kuluttajia ulkomailta tilattavien ilotulitteiden riskeistä

Julkaisuajankohta 18.12.2017 14.00
Tiedote

Tulli sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvovat tehostetusti maahantuotavia ilotulitelähetyksiä marras-joulukuussa. Valvonnassa on mukana myös Tullin ase- ja räjähdekoira Heila, joka on löytänyt liikennevirroista useita kymmeniä kiloja ilotulitteita. Tulli arvioi ilotulitelähetyksien määrän lisääntyneen edellisistä vuosista nettikaupan kasvun myötä.

Suomessa saa myydä ja varastoida ainoastaan hyväksyttyjä ilotulitteita ja muita pyroteknisiä tuotteita, joissa on vaaditut CE-merkinnät sekä käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Maahantuoja vastaa siitä, että ilotulitteet ovat vaatimusten mukaisia eivätkä aiheuta oikein käytettynä vaaraa käyttäjälle. Tukes valvoo myynnissä olevia ilotulitteita riskiperusteisesti pistotarkastuksin.

Ilotulitteiden maahantuonti Euroopan talousalueen ulkopuolelta vaatii Tukesin myöntämän maahantuontiluvan. Tulli valvoo ilotulitteiden maahantuontia. Mikäli ilotulitteet eivät täytä vaatimuksia, Tulli ottaa ilotulitelähetykset haltuun ja aloittaa tarvittaessa jatkotoimet.

Ammattikäyttöön tarkoitetut ilotulitteet edellyttävät aina lupaa ja erityisvälineistöä. Kuluttajan käytössä ammattikäyttöön tarkoitetut ilotulitteet aiheuttavat suurta vaaraa terveydelle, ja jopa hengenvaaran.

Ilotulitteiden luvaton maahantuonti lisääntymässä 

Suomeen saapuu Euroopan talousalueen ulkopuolelta yli 15 miljoonaa verkkokauppalähetystä vuosittain. Verkkokaupan yleistyttyä myös rajoitusten alaisten ja kiellettyjen tuotteiden maahantuonti on lisääntynyt. Verkkokaupan kasvu näkyy myös maahantuotujen ilotulitteiden sekä niihin käytettävien aineiden ja tarvikkeiden määrän kasvuna. Tulli valvoo ilotulitteiden maahantuontia tehostetusti loppuvuoden ajan ja muulloin normaalin tullivalvonnan yhteydessä.

Ilotulitteiden tilaaminen verkkokaupasta suoraan kotiosoitteeseen on kielletty. Ilotulitteita saa ostaa verkosta vain, jos tilatut tuotteet noudetaan pelastusviranomaisen hyväksymästä myyntipisteestä, jolloin voidaan myös varmistaa, että ilotulitteiden luovutukseen liittyviä määräyksiä on noudatettu.

Ilotulitteiden kuljettamisessa erityismääräyksiä

Ilman lupaa ilotulitteita maahan tuova saattaa syyllistyä myös eri kuljetusmuotoihin liittyvien turvallisuusmääräysten rikkomiseen. Esimerkiksi ilmailulaissa on annettu eri aineille yksityiskohtaisia määräyksiä lentoturvallisuuden varmistamiseksi. Vastaavanlaisia määräyksiä on myös maantieliikenteessä, meriliikenteessä ja raideliikenteessä.

Ilotulitteiden verkkokauppa aiheuttaa myös suuren turvallisuusriskin koko kuljetusketjulle, jos ilotulitteita kuljetetaan esimerkiksi ilman vaaramerkintöjä ja pakkauksessa, jolle ei ole tehty vaadittavia kokeita ja jota ei ole hyväksytty käytettäväksi ilotulitteiden kuljettamiseen. Ilotulitteet ovat kuljetuslainsäädännön näkökulmasta vaarallisia aineita, joille on oltava vaaditut kuljetusasiakirjat ja jotka on luokiteltava, pakattava ja merkittävä määräysten mukaisesti. Tällä varmistetaan, että kuljetus ei aiheuta vaaraa ja että lähetyksen vaarat tunnistetaan kuljetusketjun kaikissa vaiheissa. Näin ilotulitteet eivät päädy esimerkiksi sellaiselle lennolle, jolla vaarallisia aineita ei ole sallittua kuljettaa.

Mediatiedote