Hyppää sisältöön

Tulli havainnut puutteita elintarvikkeiden voimakassuolaisuuden merkinnöissä

Julkaisuajankohta 11.11.2019 8.15
Tiedote

Tulli tutkii riskinarvioinnin perusteella, ovatko maahan tuotavat kasviperäiset elintarvikkeet ja yhdistelmäelintarvikkeet turvallisia ja täyttävätkö ne niille asetetut vaatimukset. Pakkausmerkinnöissä ja erityisesti suolaan liittyvissä merkinnöissä on ilmennyt puutteita.

Yksi Tullin tehtävistä on valvoa, että elintarvikkeiden pakkauksissa ilmoitetaan pakolliseksi säädetyt tiedot. Näitä tietoja ovat muun muassa elintarvikkeen nimi, ainesosaluettelo, tiettyjen ainesosien määrät, vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta, alkuperämaa tai lähtöpaikka, toimijan tiedot ja ravintoarvoilmoitus.

”Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjen minimivaatimuksissa havaitaan jatkuvasti puutteita. Pakkauksista saattaa esimerkiksi puuttua tiedot kokonaan suomen kielellä tai tiedot on käännetty väärin. Erityisesti pienillä ja uusilla toimijoilla ei kaikkia vaadittuja merkintöjä pakkauksista löydy”, kertoo tuoteturvallisuuspäällikkö Jonna Neffling.

Elintarvikkeen suolapitoisuus on ilmoitettava – Tulli valvoo

Ravinnosta saatavan suolan määrällä on vahva yhteys muun muassa sydän- ja verenkiertoelimistön terveyteen. Euroopan unionin elintarviketietoasetuksen mukaan suolan määrä on ilmoitettava pakkauksen ravintoarvoilmoituksessa 100:aa elintarvikegrammaa tai 100:aa millilitraa kohden. Tämä koskee lähes kaikkia tuoteryhmiä. Suola lasketaan ja määritetään natriumin kautta. Suolapitoisuuteen vaikuttavat näin ollen sekä lisätty ruokasuola (natriumkloridi) että muiden raaka-aineiden luontainen natriumpitoisuus.

Kansallisen asetuksen mukaan elintarvike täytyy myös ilmoittaa erikseen voimakassuolaiseksi, jos sen suolapitoisuus ylittää elintarvikeryhmälle asetetut rajat. Muun muassa juustojen, makkaroiden, kalavalmisteiden, ruokaleipien, napostelutuotteiden ja valmisruokien pakkauksiin on laitettava merkintä "voimakassuolainen" tai "sisältää paljon suolaa", jos asetetut rajat ylittyvät. Voimakassuolaisuutta osoittavaa merkintää pidetään kansanterveyden näkökulmasta perusteltuna, koska se auttaa kuluttajaa tekemään terveytensä kannalta edullisempia valintoja.

Tulli määrittelee tuotteen puutteelliseksi, jos suolapitoisuutta ei ole ilmoitettu, jos suolapitoisuus on ilmoitettu väärin tai jos voimakassuolaisuuden merkintä puuttuu, vaikka se olisi pitänyt ilmoittaa.

”On tilanteita, että pakkauksessa on ilmoitettu suolapitoisuus oikein, mutta erillinen voimakassuolaisuusmerkintä puuttuu,” kertoo Neffling.

 Pakkausmerkintöjä ja suolapitoisuutta valvotaan Tullilaboratoriossa

Viime vuonna Tullilaboratorio teki natriumanalyysin noin 50 näytteelle. Yksi näytteistä ei täyttänyt määräyksiä, ja lievempiä virheitä todettiin noin kymmenessä tuotteessa. Osa virheistä löydettiin analyyseissä, osa havaittiin silmämääräisesti pakkauksista.

Yhden kalasäilyketuotteen suolapitoisuus oli ilmoitettu väärin, sillä analyysissä löydettiin enemmän suolaa kuin pakkauksessa ilmoitettiin. Tuote hylättiin määräystenvastaisena. Lisäksi voimakassuolaisuusmerkintä puuttui seitsemästä napostelutuotteesta ja ruokavalmisteesta. Muita lievempiä, huomautukseen johtaneita virheitä oli muun muassa kalavalmisteiden ja napostelutuotteiden, kuten perunalastujen, suolamerkinnöissä.

Tänä vuonna on jatkettu erityisesti ruokaleipien valvontaa. Tähän mennessä puutteita on havaittu lähinnä voimakassuolaisuusmerkinnöissä.

Tullilaboratorio tekee analyysityön, ja valvontaosaston tullivalvontaan kuuluva tuoteturvallisuusyksikkö päättää analyysin perusteella jatkotoimista sekä ilmoittaa niistä asiakkaille.

Tulli huolehtii itse näytteiden ottamisesta ja toimittaa näytteet Tullilaboratorioon tutkittavaksi valvontasuunnitelman mukaisesti. Tulli valvoo sellaisia Euroopan unionin ulkopuolelta tai EU:n jäsenmaista tai niiden kautta tuotavia tuotteita, jotka puretaan ja varastoidaan Suomessa. Tullilaboratoriossa on noin 70 työntekijää.

Mediatiedote