Hyppää sisältöön

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta växte till 126,2 miljoner euro

17.3.2015 9.30
Pressmeddelande

År 2014 kom sammanlagt 9 789 brott till Tullens kännedom (år 2013: 10 724 brott).

Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta uppgick till 126,2 miljoner euro. Av detta belopp utgjorde beloppet av undandragen skatt 26,5 miljoner euro (år 2013: 5,23 miljoner euro). Beloppet av den brottsvinning som återtogs uppgick till 17,5 miljoner euro, medan det året innan varit 24,9 miljoner euro.

Antalet grova narkotikabrott steg

År 2014 kom sammanlagt 2 211 narkotikabrott till Tullens kännedom (år 2013: 3 276 brott). Fastän det totala antalet narkotikabrott minskade steg antalet grova narkotikabrott: år 2014 uppgick antalet till 300, medan det år 2013 var 202. Minskningen skedde i narkotikabrott av normalgraden, vilket delvis förklaras av färre beslag av drogen khat. Därtill har mängden narkotika i brevförsändelser allt oftare överskridit gränsen för grovt brott.

Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekobrott uppgick till 23,34 miljoner euro

Tullen undersökte år 2014 sammanlagt 824 skattebedrägerier, när antalet året innan var 557. Antalet grova skattebedrägerier som avslöjades var 82 (år 2013: 51). År 2014 var de ekonomiska brott som Tullen undersökte som grova skattebedrägerier huvudsakligen illegal införsel av cigaretter, alkohol och snus och fall som gällde bilskatt, punktskatt och mervärdesskatt samt antidumpningstullar och tullagring. Utredningstiden för grova skattebedrägerier var år 2014 237 dygn medan den under motsvarande period året innan hade varit 228 dygn. Samhällsnyttan av Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet uppgick sammanlagt till 23,34 miljoner euro (2013: 22,39 milj. euro).

– Vid Tullen har vi i flera år satsat på långvarig utredning av ekonomiska brott. Vår kompetens framhävs särskilt vid utredning av sådana ekobrottshelheter inom tullsektorn som har en internationell aspekt, berättar bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen.

Effektiverad bevakning av resandeinförsel av alkohol

År 2014 beslagtogs totalt 7 382 liter alkohol. Denna mängd är betydligt mindre är år 2013 då det beslagtogs 11 136 liter alkohol. År 2014 överfördes 74 297 liter alkohol till skattebedömning och av denna mängd omhändertog Tullen 23 082 liter. När man ser på statistiken över omhändertaganden upptäcker man att litermängden i enstaka stora alkoholpartier har minskat något under år 2014 jämfört med t.ex. de två föregående åren. I juli 2014 lagstiftades det om referensnivåer och redovisningsskyldighet för resandeinförd alkohol. Efter lagändringen har alkoholinförseln särskilt i Eslandstrafiken övervakats både effektiverat och i samband med vanlig tullbevakning.

Tullens bekämpning av grå ekonomi har haft framgång

Tullens företagsgranskning stöder med sin verksamhet bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Tullens bekämpning av grå ekonomi har varit framgångsrik, mätt både i euro och i det att verksamheten mot grå ekonomi och bevakningen av den har effektiverats. Efteruppbörden till följd av företags- och dokumentgranskningar uppgick år 2014 till nästan 19,68 miljoner euro och brottsvinningen som återtogs inom bekämpningen av ekonomiska brott till 2,38 miljoner euro. Skatter som togs ut och skatterförluster som förhindrades genom myndighetssamarbete utgjorde nästan 2,78 miljoner euro. Samhällsnyttan av projekten enligt verksamhetsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi uppgick år 2014 till nästan 5,02 miljoner euro.

– Tullens bekämpning av grå ekonomi har uppmärksammats och tilldelats resurser. Vi har ett eget projekt för bekämpning av grå ekonomi, vi har effektiverat verksamheten vid granskningar och vi har intensifierat samarbetet mellan brottsbekämpningen och företagsgranskningen, berättar bevakningsdirektör Petri Lounatmaa.

 

Mera information:

Direktören för bevakningsavdelningen Sami Rakshit, tfn 040 332 2506

Bevakningsdirektör Hannu Sinkkonen, tfn 040 332 4389 (brottsärenden)

Bevakningsdirektör Mikko Grönberg, tfn 040 332 2679 (resandeinförsel av alkohol)

Bevakningsdirektör Petri Lounatmaa, tfn 040 332 2149 (bekämpning av grå ekonomi)

Bevakningsdirektör Ulla Sinkkilä, tfn 040 332 6489 (skattekontroller)

Lehdistötiedotteet