Hyppää sisältöön

Transitokuljetukset 2023(1-11)

5.2.2024 9.00Tulli, tilastointi

Transitokuljetukset itään laskivat 17,9 prosenttia vuoden 2023 tammi-marraskuussa

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi kuljetettiin kauttakulkuna Venäjälle 361 tuhatta tonnia transitotavaraa vuoden 2023 tammi-marraskuussa. Laskua tilastoitiin 17,9 prosenttia vuoden 2022 tammi-marraskuusta. Vuoden 2022 tammi-marraskuussa kuljetetut tonnimäärät laskivat 6,5 prosenttia vuoden 2021 tammi-marraskuusta.

Tilasto transitokuljetuksista on lakkautettu vuoden 2023 marraskuun tietoihin, eikä tilastosta enää tuoteta uusia tietoja. Tilastossa olevat itärajan rajanylityspaikat Vaalimaa, Imatra, Nuijamaa ja Niirala suljettiin 18.11.2023. Nämä rajanylityspaikat olivat suljettuina vuoden loppuun asti lukuun ottamatta kahta päivää joulukuussa, jolloin Niiralan ja Vaalimaan rajanylityspaikat olivat auki.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli suurimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen tavaroiden ulkomaankauppatilastoon.

Kemianteollisuuden tuotteiden, enimmäkseen muovien, osuus oli 20,2 prosenttia transitokuljetusten kokonaismäärästä. Teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 5,3 prosenttia, elintarvikkeiden osuus 40,2 prosenttia ja tekstiilien, vaatteiden sekä jalkineiden osuus 7,5 prosenttia vuoden 2023 tammi-marraskuussa.

Elintarvikkeiden kuljetetut tonnimäärät kasvoivat kaksi prosenttia vertailuvuodesta. Kalan ja kalatuotteiden sekä viljan ja viljatuotteiden kuljetetut tonnimäärät kasvoivat, juomien, makeisten, suklaan ym. tonnimäärät laskivat. Kemianteollisuuden tuotteiden tonnimäärät laskivat 24 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kuljetetut tonnimäärät laskivat 46 prosenttia. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden kuljetetut tonnimäärät nousivat 38 prosenttia, mutta metsäteollisuuden tuotteiden kuljetetut tonnimäärät laskivat jyrkästi.

Transitokuljetusten arvo laski tonnimääriä hitaammin vuoden 2023 tammi-marraskuussa

Tullin tilastoimassa transitoliikenteessä Venäjälle kuljetetun tavaran kokonaisarvo oli vuoden 2023 tammi-marraskuussa noin 3,0 miljardia euroa, kun vuoden 2022 tammi-marraskuussa arvoksi kirjattiin 3,3 miljardia euroa. Kuljetetun tavaran arvo laski 10,4 prosenttia vuodesta 2022, eli kuljetettujen tonnimäärien laskua hitaammin. Kuljetusarvoon tilastoitiin laskua myös vuonna 2022. Koneiden ja laitteiden kuljetusten arvo laski viime vuoden tammi-marraskuussa 42,9 prosenttia 279 miljoonaan euroon. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden kuljetusten arvo nousi 58,3 prosenttia vuotta 2022 suuremmaksi ja oli 523 miljoonaa euroa. Sähköteknisten laitteiden kuljetusten arvo laski 77,4 prosenttia 30 miljoonaan euroon ja lelujen, pelien ja urheiluvälineiden kuljetusten arvo 71,4 prosenttia 43 miljoonaan euroon. Lääkkeiden kuljetusten arvo laski 4,3 prosenttia ja oli 553 miljoona euroa.

Transitoliikenne Nuijamaalla kasvoi vuoden 2023 tammi-marraskuussa

Viime vuoden tammi-marraskuussa 60,2 prosenttia Tullin tilastoimasta Venäjälle kuljetetusta transitotavarasta kulki Vaalimaan raja-aseman kautta. Vaalimaan osuus transitokuljetuksista laski 24,5 prosenttiyksikköä vuoden 2022 tammi-marraskuusta. Nuijamaan osuus nousi 36,7 prosenttiin. Se oli 9,4 prosenttia vuoden 2022 tammi-marraskuussa. Imatran osuus laski 3,0 prosenttiin viime vuonna edellisvuoden 5,8 prosentista.

Transitokuljetetut tonnimäärät laskivat viime vuoden tammi-marraskuussa 41,6 prosenttia Vaalimaalla ja 57,4 prosenttia Imatralla, mutta nousivat 218,9 prosenttia Nuijamaalla.

Taulu 1. Vientitavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2020-2023 (1000 kg)

Rajanylityspaikka 2020 (1-11) 2021 (1-11) 2022 (1-11) 2023 (1-11) Muutos %
2022(1-11) - 2022(1-11)
Osuus %
2022 (1-11)
Osuus %
2023 (1-11)
Imatra 21 632 33 235 25 293 10 775 -57,4 5,8 3,0
Niirala 1 575 2 775 324 288 -11,3 0,1 0,1
Nuijamaa 25 136 20 268 41 496 132 313 218,9 9,4 36,7
Vaalimaa 418 582 413 306 372 033 217 189 -41,6 84,7 60,2
Yhteensä 466 925 469 583 439 146 360 565 -17,9 100,0 100,0
Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunim[at]tulli.fi


Asiasanat
Transitokuljetukset