Hyppää sisältöön

Transitokuljetukset 2022

17.3.2023 9.00Tulli, tilastointi

Transitokuljetukset itään laskivat 0,7 prosenttia vuonna 2022

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 506 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2022. Laskua tilastoitiin 0,7 prosenttia vuodesta 2021. Vuonna 2021 kuljetetut tonnimäärät laskivat 0,2 prosenttia vuodesta 2020. Vuoden viimeisellä neljänneksellä transitossa kuljetettiin 171 tuhatta tonnia. Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan Venäjälle vietiin samalla ajanjaksolla maantiekuljetuksina noin 32 tuhatta tonnia tavaraa.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli suurimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen tavaroiden ulkomaankauppatilastoon.

Kemianteollisuuden tuotteiden, pääasiassa muovien, osuus oli 21,9 prosenttia transitokuljetusten kokonaismäärästä. Määrät nousivat 28 prosenttia edellisvuodesta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 8,0 prosenttia, elintarvikkeiden osuus 34,0 prosenttia ja tekstiilien, vaatteiden sekä jalkineiden osuus 4,1 prosenttia vuonna 2022.

Elintarvikkeiden kuljetetut tonnimäärät kasvoivat 135 prosenttia vertailuvuodesta. Myös kemianteollisuuden tuotteiden tonnimäärät kasvoivat. Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden kuljetetut tonnimäärät laskivat selvästi. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden kuljetetut tonnimäärät laskivat jyrkästi, kuten myös metsäteollisuuden tuotteiden kuljetetut tonnimäärät.

Transitokuljetusten arvo laski tonnimääriä jyrkemmin vuonna 2022

Tullin tilastoimassa transitoliikenteessä Venäjälle kuljetetun tavaran kokonaisarvo oli vuonna 2022 noin 3,8 miljardia euroa, kun vuonna 2021 arvoksi kirjattiin 4,1 miljardia euroa. Kuljetetun tavaran arvo laski 6,4 prosenttia vuodesta 2021, eli kuljetettujen tonnimäärien laskua nopeammin. Kuljetusarvoon tilastoitiin laskua myös vuonna 2021. Koneiden ja laitteiden kuljetusten arvo laski viime vuonna 26,4 prosenttia 557 miljoonaan euroon. Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden kuljetusten arvo jäi 49,7 prosenttia vuotta 2021 pienemmäksi ja oli 346 miljoonaa euroa. Sähköteknisten laitteiden kuljetusten arvo laski 51,2 prosenttia 150 miljoonaan euroon ja lelujen, pelien ja urheiluvälineiden kuljetusten arvo 52,1 prosenttia 151 miljoonaan euroon. Lääkkeiden kuljetusten arvo moninkertaistui 706 miljoonaan euroon.

Transitoliikenne Nuijamaalla kasvoi vuonna 2022

Viime vuonna 81,7 prosenttia Tullin tilastoimasta Venäjälle kuljetetusta transitotavarasta kulki Vaalimaan raja-aseman kautta. Vaalimaan osuus transitokuljetuksista laski 6,3 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Nuijamaan osuus nousi 11,5 prosenttiin. Se oli 4,3 prosenttia vuonna 2021. Imatran osuus laski 6,7 prosenttiin viime vuonna edellisvuoden 7,2 prosentista.

Transitokuljetetut tonnimäärät laskivat viime vuonna 7,8 prosenttia Vaalimaalla ja 6,9 prosenttia Imatralla, mutta nousivat 167,1 prosenttia Nuijamaalla.

Taulu 1. Transiton vientitavaran määrä rajanylityspaikoilla 2019-2022 (1000 kg)

Rajanylityspaikka 2019 2020 2021 2022 Muutos %
2021-2022
Osuus %
2021
Osuus %
2022
Imatra 28 950 24 374 36 652 34 123 -6,9 7,2 6,7
Niirala 2 536 1 642 2 854 328 -88,5 0,6 0,1
Nuijamaa 35 607 27 426 21 802 58 231 167,1 4,3 11,5
Vaalimaa 537 304 457 569 448 718 413 661 -7,8 88,0 81,7
Yhteensä 604 396 511 011 510 026 506 344 -0,7 100,0 100,0
Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunim[at]tulli.fi


Asiasanat
Transitokuljetukset