Transitokuljetukset 2019

18.2.2020 9.00Transitokuljetukset jatkoivat laskuaan vuonna 2019

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 604 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2019. Transiton vuosittaiset tonnimäärät jatkoivat vuonna 2018 alkanutta laskuaan. Vähennystä tilastoitiin yhdeksän prosenttia vuodesta 2018. Kuljetetut tonnimäärät laskivat vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta. 2010-luvun alussa vuosittaiset transitokuljetut tonnimäärät olivat suurimmillaan yli kaksi miljoonaa tonnia.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Kemianteollisuuden tuotteiden, pääasiassa muovien, osuus transitokuljetuksista oli 20 prosenttia. Vientimäärät kasvoivat kaksi prosenttia edellisvuodesta. Määrät kasvoivat myös vuonna 2018. Teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 12 prosenttia, elintarvikkeiden osuus 11 prosenttia sekä tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden osuus yhdeksän prosenttia.  

Taulu 1. Vientitavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2016-2019 (1000 kg)

Rajanylityspaikka 2016 2017 2018 2019 Muutos %
2018-2019
Osuus %
2018
Osuus %
2019
Imatra 100 403 98 538 48 175 28 950 -40 7,2 4,8
Niirala 850 3 109 6 772 2 536 -63 1,0 0,4
Nuijamaa 78 146 64 866 39 077 35 607 -9 5,9 5,9
Vaalimaa 534 978 556 380 573 411 537 304 -6 85,9 88,9
Yhteensä 714 377 722 893 667 436 604 396 -9 100,0 100,0
Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
[email protected]


Asiasanat
Transitokuljetukset Yleinen