Transitokuljetukset 2018

15.2.2019 9.00​​Tulli, Tilastointi

Transitokuljetukset kääntyivät laskuun vuonna 2018

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 667 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2018. Transiton vuosittaiset tonnimäärät kääntyivät jälleen laskuun vuoden 2017 pienen nousun jälkeen. Laskua tilastoitiin kahdeksan prosenttia vuodesta 2017. Kuljetetut tonnimäärät ovat laskeneet vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot. Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Kemianteollisuuden tuotteiden, pääasiassa muovien, osuus transitokuljetuksista oli 18 prosenttia. Vientimäärät kasvoivat kahdeksan prosenttia edellisvuodesta, kun vuonna 2017 määriin tilastoitiin laskua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 12 prosenttia, elintarvikkeiden osuus myös 12 prosenttia ja tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden osuus yhdeksän prosenttia.  

Taulu 1. Transitotavaran määrä tärkeimmillä rajanylityspaikoilla 2015-2018 (1000 kg)

Rajanylityspaikka 2015 2016 2017 2018 Muutos %
2018-2019
Osuus %
2018
Osuus %
2019
Imatra 90 817 100 403 98 538 48 175 -51 13,6 7,2
Niirala 1 911 850 3 109 6 772 118 0,4 1,0
Nuijamaa 123 499 78 146 64 866 39 077 -40 9,0 5,9
Vaalimaa 565 783 534 978 556 380 573 411 3 77,0 85,9
Yhteensä 782 009 714 377 722 893 667 436 -8 100,0 100,0

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  http://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Transitokuljetukset Yleinen