Hyppää sisältöön

Import av tonfiskprodukter från Colombia och El Salvador med GSP-förmåner; återkallande av meddelande

Utgivningsdatum 15.5.2014 12.48 | Publicerad på svenska 10.1.2017 kl. 10.44
Pressmeddelande

45/2014, LL

Kommissionen publicerade den 21 maj 2010 (EUT C 132) ett meddelande (varning) om vissa tonfiskprodukter enligt HS-nummer 1604 14 som importerades till EU från Colombia och Peru. Enligt meddelandet fanns det skäl att misstänka produkternas ursprung och riktigheten av de ursprungsbevis som hade utfärdats för dem (GSP, Form A).

Alla unionsimportörer som visade upp ursprungsbevis för att erhålla förmånsbehandling vid import av nämnda produkter uppmanades vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder. Produkternas övergång till fri omsättning med förmånsbehandling kunde ge upphov till en tullskuld.   

Enligt ett nytt meddelande från kommissionen (EUT C 143, 13.5.2014) har det vidtagits vissa åtgärder för att rätta till situationen. Kravet gällande fiskefartygs besättningssammansättning, vilket var en av orsakerna till att meddelandet publicerades år 2010, tillämpas inte längre enligt GSP-ursprungsreglerna. Därför har meddelandet från år 2010 återkallats.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD