Asiakastiedote 14.11.2016
TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hakeminen 2017

14.11.2016 15.41
Tiedote

Vain Tullin rekisteröimät raskaan liikenteen katsastajat eli TIR-kuntoisuus-asiantuntijat voivat antaa lausuntoja kuljetusyksiköiden TIR-kuntoisuudesta. Tämä käytäntö on ollut käytössä vuodesta 2013 lähtien.

Vuonna 2014 myönnetyt TIR-kuntoisuusasiantuntijoiden lausunto-oikeudet päättyvät 31.12.2017. Jos sinut on hyväksytty TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi vuonna 2014, on sinun suoritettava uusintatentti vuoden 2017 aikana lausunto-oikeuden jatkamiseksi.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea, jos

  • sinulla on todistetusti oikeus suorittaa raskaan ajoneuvokaluston rekisteröintikatsastuksia ja
  • et ole syyllistynyt vakavaan tai toistuvaan tulli- tai verolainsäädännön rikkomiseen.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi hyväksyminen vaatii, että läpäiset Tullin tentin TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisistä määräyksistä. Saat Tullilta kutsun tenttiin noin kaksi viikkoa ennen tentin ajankohtaa.

TIR-kuntoisuusasiantuntijaksi voit hakea lähettämällä määrämuotoisen hakemuksen Tullin lupakeskukseen sähköpostitse (lupakeskus(at)tulli.fi) tai postitse osoitteeseen:

Tullin lupakeskus, PL 56, 90401 Oulu.

Hakemuslomake (tullilomake 913s)

Vuoden 2017 tentit:

22.3.2017 klo 10–12, (hakuaika 1.12.2016–10.2.2017)
8.11.2017 klo 10–12, (hakuaika 1.8.–29.9.2017)

Saat Tullilta ilmoituksen tenttipaikasta tenttikutsussa. Tenttiä ei välttämättä voida suorittaa toivomassasi paikassa.

Tentissä testataan TIR-kuljetuksiin käytettävien kuljetusyksiköiden teknisten määräysten (TIR-kelpoisuusvaatimusten) tuntemusta, ja se sisältää kysymyksiä TIR-käsikirjasta ja sen liitteistä. Henkilökohtainen opiskelumateriaali saa olla mukana tentissä. Tenttiin valmistautumisessa voit hyödyntää TIR-käsikirjan lisäksi Tullikoulun sivuilla olevaa tukimateriaalia (TIR-kuntoisuusasiantuntijakoulutus).

Lisätietoa:

Hakemusasiat: kuljetus.varastointi(at)tulli.fi
Tenttiasiat: tullikoulu(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet