Hyppää sisältöön

Ifyllningsanvisning för TIR-carnetdokument

Utgivningsdatum 14.6.2011 8.57 | Publicerad på svenska 18.1.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande

81/2011, JS/JR

Tullstyrelsen

Anvisning

Dnr
081/010/11

   Datum
   18.5.2011

Författningsgrund
Bilaga 1 till TIR-konventionen år 1975
Tullagen, 1466/94, 4 § 2 punkten

Giltighetstid
1.7.2011 – tills vidare. Genom denna anvisning ersätts ifyllningsanvisningen för TIR-carnet av den 18 december 2009 (TMD 197/010/09)

TMD