Hyppää sisältöön

Ulkomaankauppatilastojen verkkopalvelut saavat kiitosta, tavaraluokittelut koetaan haasteellisina
Tilastoyksikkö selvitti asiakkaiden näkemyksiä ulkomaankauppatilastoista

Julkaisuajankohta 16.4.2010 9.00
Tiedote

Tullihallituksen tilastoyksikön asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin tammi-helmikuun 2010 vaihteessa. Kyselyllä selvitettiin Tullin tuottamien ulkomaankauppatilastojen käyttöä ja tilastoyksikön tarjoamien palvelujen laatua. Yleisarvosanaksi tilastoyksikön palvelujen laadusta annettiin 8,4. Tilastoyksikkö kiittää asiakkaitaan runsaasta palautteesta. Saadun palautteen perusteella palveluja kehitetään vastaamaan entistä paremmin asiakaskunnan tarpeita.

Ulkomaankauppatilastojen verkkosivuilla vierailee vuosittain noin 120 000 kävijää ja sivuja ladataan yli 900 000 kertaa. Valtaosa latauksista tulee uusimpien katsausten latauksista. Esimerkiksi ulkomaankauppatilastojen kuukausikatsausta ilmoitti lukevansa säännöllisesti 35 % asiakaskyselyyn vastanneista.

Asiakaskyselyssä saatiin kiittävää palautetta erityisesti verkkopalveluista. Edellisessä, vuoden 2004 kyselyssä, esitettiin toiveita laajemmasta nettijakelusta ja erityisesti maakohtaisten kuukausitilastojen julkaisemista internetissä. Tähän toiveeseen on pystytty vastaamaan hyvin Uljas-palvelun avaamisen myötä. Maksuttomassa Uljas-verkkopalvelussa ulkomaankauppatilastot julkaistaan kuukausittain heti niiden ilmestyttyä. 40 % kyselyyn vastanneista ilmoitti käyttävänsä Uljasta säännöllisesti. Lisäksi Tullin verkkosivuille on lisätty viime vuosina grafiikkaa ja muuta tilastoaineistoa.

Tilastot julkaistaan Uljas-palvelussa tarkimmalla CN-tavaraluokituksella sekä karkeamman tason SITC- ja CPA-luokituksilla. CN-nimikkeistö (Combined Nomenclature) on käytössä kaikissa EU-maissa, joka helpottaa mm. kansainvälisten tilastovertailujen tekoa. Aiempien kyselyjen tapaan ulkomaankaupan tilastoinnissa käytetyt tavaraluokitukset koettiin vastaajien parissa haasteellisina..

Ulkomaankauppatilastojen laatua voidaan mitata asiakaskyselyjen lisäksi myös tilastojen revisoitumisasteella. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2009 Tullihallituksen kuukausittain ilmoittamia viennin ja tuonnin arvoja revisoitiin tuonnin osalta 2,6 % ja viennin osalta 0,8 %. Suomen ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen on ollut viime vuosina hieman EU-maiden keskitasoa vähäisempää.

Lisätietoja asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista >>

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Tilastotiedote