Hyppää sisältöön

Tietyille USA:n alkuperää oleville tavaroille ylimääräiset tuontitullit

25.4.2018 14.20
Tiedote

Tietyille Amerikan yhdysvalloista peräisin oleville tuotteille otettiin 1.5.2005 käyttöön ylimääräiset tuontitullit (lisätullit). 1.5.2018 alkaen näille tuotteille asetetaan ylimääräinen 0,3 prosentin arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2018 alkaen ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraavista CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00 sokerimaissi
6204 62 31 naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, denimiä
8705 10 00 nosturiautot
ex 9003 19 00 silmälasien tai niiden kaltaisten esineiden kehykset ja niiden osat, epäjaloa metallia

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja se on vaadittaessa voitava todistaa. Kun lisätullin alaisia tavaroita tuodaan suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperä voidaan todistaa kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Asetukset:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (tullikoodeksi), EUVL L 269/10.10.2013
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/196 (kodifikaatio), EUVL L 44/16.2.2018
Komission delegoitu asetus (EU) 2018/632, EUVL L 105/25.4.2018

Lisätietoja:
Liisa Kangassalo, p. 040 332 2101 (lisätullit),
Minna Raitanen, p. 040 332 2419 (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla [email protected]

Asiakastiedotteet