Hyppää sisältöön

Tilläggstullar på vissa varor med ursprung i USA

Utgivningsdatum 16.4.2010 16.01 | Publicerad på svenska 19.1.2017 kl. 14.39
Pressmeddelande

68/2010, RAS/LK

Vid import av vissa varor med ursprung i Amerikas förenta stater infördes tilläggstullar den 1 maj 2005. Tilläggstullen utgör en värdetull på 15 %. Kommissionen granskar årligen tilläggstullens storlek och/eller produktomfattningen och ändrar dem vid behov. Produktomfattningen har tidigare utvidgats den 1 maj 2006 och den 1 maj 2007 och minskats den 1 maj 2008 och den 1 maj 2009.

Produktomfattningen har nu utökats med verkan fr.o.m. den 1 maj 2010 och tilläggstullen tas ut för varor med följande KN-nummer (som anges i den ordning de anges i bilaga I till förordningen).

4820 10 50

dagböcker

6204 63 11

långbyxor och knäbyxor för kvinnor och flickor, arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6204 69 18

långbyxor och knäbyxor för kvinnor och flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av regenatfibrer, av annan textilvara än trikå

6204 63 90

kortbyxor för kvinnor och flickor, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6104 63 00

långbyxor, knäbyxor, byxor med bröstlapp och kortbyxor för kvinnor och flickor, av syntetfibrer, av trikå

6203 43 11

långbyxor och knäbyxor för män och pojkar, arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6204 63 18

långbyxor och knäbyxor för kvinnor och flickor, andra än arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6203 43 19

långbyxor och knäbyxor för män och pojkar, andra än arbets- och skyddskläder, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6204 69 90

kortbyxor för kvinnor och flickor, av regenatfibrer, av annan textilvara än trikå

6203 43 90

kortbyxor för män och pojkar, av regenatfibrer, av annan textilvara än trikå

0710 40 00

sockermajs

9003 19 30

bågar för glasögon, av oädel metall

6103 43 00

långbyxor, knäbyxor, byxor med bröstlapp och kortbyxor för män och pojkar, av syntetfibrer, av trikå

8705 10 00

kranbilar

9406 00 38

monterade eller monteringsfärdiga byggnader, av järn eller stål, andra än ”Mobile homes” och växthus

6101 30 10

Överrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, av konstfibrer, av trikå,

6102 30 10

Överrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för kvinnor eller flickor, av konstfibrer, av trikå,

6201 12 10

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, med en vikt per plagg av högst 1 kg, av bomull, av annan textilvara än trikå

6201 13 10

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, med en vikt per plagg av högst 1 kg, av konstfibrer, av annan textilvara än trikå

6102 30 90

Anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder för kvinnor eller flickor, av konstfibrer, av trikå,

6201 92 00

Andra ytterkläder än överrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, av bomull, av trikå

6101 30 90

Anoraker, skidjackor, vindjackor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, av konstfibrer, av trikå

6202 93 00

Andra ytterkläder än överrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för kvinnor eller flickor, av konstfibrer, av annan textilvara än trikå

6202 11 00

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för kvinnor eller flickor, av ull eller fina djurhår, av annan textilvara än trikå,

6201 13 90

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, med en vikt per plagg av mer än 1 kg, av konstfibrer, av annan textilvara än trikå

6201 93 00

Andra ytterkläder än överrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, av konstfibrer, av annan textilvara än trikå

6201 12 90

Överrockar, regnrockar, bilrockar, slängkappor och liknande ytterkläder för män eller pojkar, med en vikt per plagg av mer än 1 kg, av bomull, av annan textilvara än trikå

6204 42 00

Klänningar för kvinnor och flickor, av bomull, av annan textilvara än trikå

6104 43 00

Klänningar för kvinnor och flickor, av syntetfibrer, av trikå

6204 49 10

Klänningar för kvinnor och flickor, av natursilke eller avfall av natursilke, av annan textilvara än trikå

6204 44 00

Klänningar för kvinnor och flickor, av regenatfibrer, av annan textilvara än trikå

6204 43 00

Klänningar för kvinnor och flickor, av syntetfibrer, av annan textilvara än trikå

6203 42 31

Långbyxor och knäbyxor för män eller pojkar, andra än arbets- och skyddskläder, av denim, av annan textilvara än trikå

Ursprung

Med varor med ursprung i Förenta staterna avses varor som tillverkats där och som importeras därifrån till gemenskapen antingen direkt eller via ett tredje land. Varans ursprung bestäms då enligt gemenskapens tullkodex (ursprung som inte medför förmånsbehandling) och ursprunget ska gå att bevisa vid anfordran. Vid import av varor som omfattas av tilläggstullen direkt från Förenta staterna ska tilläggstull alltid uppbäras, om det inte går att på ett tillbörligt sätt bevisa att varorna har ursprung i något annat land än USA. Ursprunget kan bevisas med ett ursprungscertifikat utfärdat av en handelskammare eller ett motsvarande organ eller med något annat tillförlitligt dokument.

Tilläggstull uppbärs inte för produkter för vilka en importlicens med tullbefrielse eller tullnedsättning utfärdats före den 15 april 2010 och som klassificeras enligt ett av följande KN-nummer:

9406 00 38

6101 30 10

6102 30 10

6201 12 10

6201 13 10

6102 30 90

6201 92 00

6101 30 90

6202 93 00

6202 11 00

6201 13 90

6201 93 00

6201 12 90

6204 42 00

6104 43 00

6204 49 10

6204 44 00

6204 43 00

6203 42 31

   

   

Tilläggstull uppbärs inte heller för produkter med dessa varukoder om det kan påvisas att de redan avsänts till Europeiska unionen eller befinner sig i tillfällig förvaring eller i en frizon eller ett frilager eller omfattas av ett suspensivt förfarande den dag då förordning 305/2010 börjar tillämpas, och om bestämmelseorten inte kan ändras.

Förordningarna:
Rådets förordning (EG) nr 2913/92 (tullkodexen)
Rådets förordning (EG) nr 673/2005, EUT L 110/30.4.2005, TMD 88/2005
Kommissionens förordning (EG) nr 632/2006, EUT L 111/25.4.2006, TMD 93/2006
Kommissionens förordning (EG) nr 409/2007, EUT L 100/17.4.2007, TMD 68/2007
Kommissionens förordning (EG) nr 283/2008, EUT L 86/28.3.2008, rättelse EUT 98/10.4.2008
Kommissionens förordning (EG) nr 317/2009, EUT L 100/18.4.2009
Kommissionens förordning (EG) nr 305/2010, EUT L 94/15.4.2010

Mera information:
Liisa Kangassalo, tfn 020 492 2101 (tilläggstullar),
Minna Raitanen tfn 020 492 2419 (ursprungsärenden) eller
e-post fornamn.efternamn@tulli.fi

TMD