Hyppää sisältöön

Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

Julkaisuajankohta 16.4.2010 16.01
Tiedote

68/2010, RAS/LK

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Ylimääräisen tuontitullin määrä on 15 % arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa. Tuotekatetta on aikaisemmin laajennettu 1.5.2006, 1.5.2007 sekä supistettu 1.5.2008 ja 1.5.2009.

1.5.2010 lukien tuotekatetta on jälleen laajennettu ja ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraavista CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista (nimikkeet on lueteltu siinä järjestyksessä, kuin ne on mainittu asetuksen liitteessä I):

4820 10 50

päiväkirjat

6204 63 11

naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, työssä ja ammatissa käytettävät, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6204 69 18

naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, muuntokuitua, muuta kuin neulosta

6204 63 90

naisten ja tyttöjen shortsit, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6104 63 00

naisten ja tyttöjen pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, synteettikuitua, neulosta

6203 43 11

miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, työssä ja ammatissa käytettävät, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6204 63 18

naisten ja tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6203 43 19

miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6204 69 90

naisten ja tyttöjen shortsit, muuntokuitua, muuta kuin neulosta

6203 43 90

miesten ja poikien shortsit, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

0710 40 00

sokerimaissi

9003 19 30

silmälasien kehykset, epäjaloa metallia

6103 43 00

miesten ja poikien pitkät housut, lappuhaalarit, polvihousut ja shortsit, synteettikuitua, neulosta

8705 10 00

nosturiautot

9406 00 38

tehdasvalmisteiset rakennukset, rautaa tai terästä, muut kuin ”mobile home” –tyyppiset ja kasvihuoneet

6101 30 10

miesten ja poikien päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta

6102 30 10

naisten ja tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta

6201 12 10

miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka painavat enintään 1 kg kappale, puuvillaa, muuta kuin neulosta

6201 13 10

miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka painavat enintään 1 kg kappale, tekokuitua, muuta kuin neulosta

6102 30 90

naisten ja tyttöjen anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta

6201 92 00

miesten ja poikien muut kuin päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa, muuta kuin neulosta

6101 30 90

miesten ja poikien anorakit (myös hiihtotakit ja -puserot), tuulipuserot, tuulitakit ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, neulosta

6202 93 00

naisten ja tyttöjen muut kuin päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, muuta kuin neulosta

6202 11 00

naisten ja tyttöjen päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, villaa tai hienoa eläimen karvaa, muuta kuin neulosta

6201 13 90

miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka painavat enemmän kuin 1 kg kappale, tekokuitua, muuta kuin neulosta

6201 93 00

miesten ja poikien muut kuin päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, tekokuitua, muuta kuin neulosta

6201 12 90

miesten ja poikien päällystakit, sadetakit, autoilutakit, viitat, kaavut ja niiden kaltaiset tavarat, jotka painavat enemmän kuin 1 kg kappale, puuvillaa, muuta kuin neulosta

6204 42 00

naisten ja tyttöjen leningit, puuvillaa, muuta kuin neulosta

6104 43 00

naisten ja tyttöjen leningit, synteettikuitua, neulosta

6204 49 10

naisten ja tyttöjen leningit, silkkiä tai jätesilkkiä, muuta kuin neulosta

6204 44 00

naisten ja tyttöjen leningit, muuntokuitua, muuta kuin neulosta

6204 43 00

naisten ja tyttöjen leningit, synteettikuitua, muuta kuin neulosta

6203 42 31

miesten ja poikien pitkät housut ja polvihousut, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, deminiä, muuta kuin neulosta

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai sitten jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin yhteisön tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperän todistaminen tapahtuu kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Ylimääräistä tuontitullia ei kanneta tuotteista, joille on myönnetty tuontilisenssi tullittomana tai alennetuin tullein ennen 15.4.2010 ja jotka luokitellaan johonkin seuraavista CN-nimikkeistä:

9406 00 38

6101 30 10

6102 30 10

6201 12 10

6201 13 10

6102 30 90

6201 92 00

6101 30 90

6202 93 00

6202 11 00

6201 13 90

6201 93 00

6201 12 90

6204 42 00

6104 43 00

6204 49 10

6204 44 00

6204 43 00

6203 42 31

Näihin nimikkeisiin kuuluvista tuotteista ei myöskään kanneta ylimääräistä tuontitullia, mikäli voidaan todistaa, että ne ovat jo matkalla Euroopan unioniin, taikka ne on väliaikaisesti varastoituna, vapaa-alueella, vapaavarastossa tai asetettuna suspensiomenettelyyn asetuksen 305/2010 soveltamispäivänä eikä niiden määräpaikkaa voida muuttaa.

Asetukset:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2913/92 (tullikoodeksi)
Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, EUVL L 110/30.4.2005, Tht 83/6.5.2005
Komission asetus (EY) N:o 632/2006, EUVL L 111/25.4.2006, Tht 93/5.5.2006
Komission asetus (EY) N:o 409/2007, EUVL L 100/17.4.2007, Tht 68/27.4.2007
Komission asetus (EY) N:o 283/2008, EUVL L 86/28.3.2008, oikaisu EUVL L 98/10.4.2008
Komission asetus (EY) N:o 317/2009, EUVL L 100/18.4.2009
Komission asetus (EY) N:o 305/2010, EUVL L 94/15.4.2010

Lisätietoja          
Liisa Kangassalo, p. 020 492 2101 (lisätullit),
Minna Raitanen, p. 020 492 2419 (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla etunimi.sukunimi@tulli.fi

THT