Hyppää sisältöön

Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

Julkaisuajankohta 30.4.2015 13.45
Tiedote

38/2015, MNy/LK

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa. Ylimääräisen tuontitullin määrä on 1.5.2015 lukien 1,5 % arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

1.5.2015 lukien ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraaviin CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00

sokerimaissi

9003 19 00

silmälasien kehykset, muuta ainetta kuin muovia

8705 10 00

nosturiautot

6204 62 31

naisten ja tyttöjen lappuhaalarit ja shortsit, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, denimiä

Alkuperä
Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan yhteisöön joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin yhteisön tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperän todistaminen tapahtuu kauppakamarin tai vastaavan elimen antamalla alkuperätodistuksella tai muulla luotettavalla asiakirjalla.

Asetukset:
Neuvoston asetus (EY) N:o 2913/92, EUVL L 203, 19.10.1992 (tullikoodeksi)
Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, EUVL L 110/30.4.2005
Komission asetus (EY) N:o 632/2006, EUVL L 111/25.4.2006
Komission asetus (EY) N:o 409/2007, EUVL L 100/17.4.2007
Komission asetus (EY) N:o 283/2008, EUVL L 86/28.3.2008, oikaisu EUVL L 98/10.4.2008
Komission asetus (EY) N:o 317/2009, EUVL L 100/18.4.2009
Komission asetus (EY) N:o 305/2010, EUVL L 94/15.4.2010
Komission asetus (EY) N:o 311/2011, EUVL L 86/1.4.2011
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 308/2012, EUVL L 102/12.4.2012
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 349/2013, EUVL L 108/18.4.2013
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 303/2014, EUVL L 90/26.3.2014
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/675, EUVL L 111/30.4.2015

Lisätietoja: Liisa Kangassalo, p. 040 332 2101 (lisätullit), Minna Raitanen, p. 040 332 2419 (alkuperäasiat) tai sähköpostilla etunimi.sukunimi@tulli.fi

THT