Tiettyjen USA:n alkuperää olevien tavaroiden ylimääräiset tuontitullit

19.2.2018 9.04
Tiedote

Ylimääräiset tuontitullit (lisätullit) otettiin käyttöön 1.5.2005 tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa.

Ylimääräisen tuontitullin määrä on 8.3.2018 lukien 4,3 % arvotulli. Komissio tarkastelee vuosittain tullin määrää ja/tai tuotekatetta ja muuttaa niitä tarvittaessa.

8.3.2018 lukien ylimääräistä tuontitullia kannetaan seuraaviin CN-nimikkeisiin luokiteltavista tavaroista:

0710 40 00 sokerimaissi
ex 9003 19 00 kehykset epäjaloa metallia
8705 10 00 nosturiautot
6204 62 31 naisten ja tyttöjen lappuhaalarit ja shortsit, muut kuin työssä ja ammatissa käytettävät, denimiä

Alkuperä

Amerikan yhdysvalloista peräisin olevilla tavaroilla tarkoitetaan siellä tuotettuja tai valmistettuja tavaroita, jotka tuodaan unioniin joko suoraan Yhdysvalloista tai jonkin kolmannen maan kautta. Tavaran alkuperä määräytyy tällöin unionin tullikoodeksin mukaisesti (muu kuin etuuskohteluun oikeuttava alkuperä), ja alkuperä on vaadittaessa voitava todistaa. Tuotaessa lisätullin alaisia tavaroita suoraan Yhdysvalloista, on lisätulli aina kannettava, ellei voida asianmukaisesti todistaa, että tavaran alkuperä on muu kuin USA. Alkuperä on voitava todistaa luotettavasti esimerkiksi valmistajalta saaduin asiakirjoin.

Asetukset:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013 (tullikoodeksi), EUVL L 269/10.10.2013
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/196 (kodifikaatio), EUVL L 44/16.2.2018

Lisätietoja
Liisa Kangassalo p. 040 332 2101 (lisätullit)
Minna Raitanen p. 040 332 2419 (alkuperäasiat) tai
sähköpostilla [email protected]

Asiakastiedotteet