Hyppää sisältöön

Tiettyjen monitorien tullien suspendointi

Julkaisuajankohta 10.6.2011 9.21
Tiedote

95/2011, RAS/TSe

Neuvosto on antanut 6 päivänä kesäkuuta 2011 asetuksen (EU) N:o 555/2011 tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen 1 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2011). Asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I toisen osan XVI jakson 85 ryhmä seuraavasti:

1)      korvataan CN-koodin  8528 59 10 sarake 3 seuraavasti:
”14 (*)
___________
(*) Tulli suspendoidaan yksipuolisesti 30 päivään kesäkuuta 201I saakka mustavalko- tai muilta yksivärimonitoreilta, joissa käytetään nestekidenäyttöteknologiaa, jotka on varustettu DVI- tai VGA-liitännällä taikka molemmilla, joiden kuvaruudun läpimitta on enintään 77,50 cm (eli 30,5 tuumaa), joiden kuvasuhde on 1:1, 4:3, 5:4 tai 16:10, joiden pikseliresoluutio on yli 1,92 megapikseliä ja joiden pisteväli on enintään 0,3 mm. (Taric-koodi 8528 59 10 10)”;

2)      korvataan CN-koodin 8528 59 40 sarake 3 seuraavasti:
”14 (*)
_____________
(*) Tulli suspendoidaan yksipuolisesti 30 päivään kesäkuuta 2011 saakka värimonitoreilta, joissa käytetään nestekidenäyttöteknologiaa ja joiden kuvaruudun läpimitta on enintään 55,9 cm (eli 22 tuumaa) ja kuvasuhde 1:1, 4:3, 5:4 tai 16:10. (Taric-koodi 8528 59 40 40)”.

THT