Hyppää sisältöön

Tietohallinto on vuoden tullitoiminto 2015

1.6.2016 9.00
Tiedote

Tietohallinto valittiin vuoden tullitoiminnoksi 2015 tullijohdon neuvottelupäivillä Långvikissa.

Tullin tietohallinnon toimintaympäristö on jo pidemmän aikaa ollut erittäin haastava. Tietohallinnon hankesalkussa on runsaasti sekä Tullin kotimaisia kehittämishankkeita että monimutkaisia ja aikataulukriittisiä EU-lähtöisiä hankkeita, esimerkiksi tullausjärjestelmän uudistaminen, joka toteutetaan EU-lainsäädännön edellyttämillä tietojärjestelmämuutoksilla vuoteen 2020 mennessä.

Kaikki isot hankkeet on saatu vakautettua systemaattisella työllä, ja ne etenevät hyvin ja aikatauluissa.

Tietohallinto on ollut aktiivinen myös Tullin strategioiden valmistelussa ja innovoinnissa. Se on valmistellut hyvin ICT-hankkeensa ja niiden liittymät Tullin strategioihin ja substansseihin.

Yhteistyö ja luottamus tekemisessä Tullin osastojen kanssa ovat hyvällä tasolla ja tekeminen on hyvin aktiivista. Toiminnan joustavuus ja ketteryys ovat parantuneet. Tietohallinnon työilmapiiri on hyvä, ja sen toimintatapa on henkilöstöä osallistavaa ja kannustavaa. Tietohallinnon sisäisiä toimintatapoja on kehitetty myös esimerkillisesti.

Uusia innovatiivisia ratkaisuja on haettu Tullin ulkopuolelta aktiivisesti. ICT-tavoitteista ja tuloksista viestitään myös selkeästi Tullissa ja valtiovarainministeriölle.

Yhteistyö sidosryhmien ja omistajan kanssa sujuu hyvin. Ulkopuolisten sidosryhmien ja valtiovarainministeriön antama palaute toiminnasta on ollut hyvää.

Tullia ja Tullin tietohallintoa on tehty myös tunnetuksi isoilla ICT-foorumeilla ja verkostoituminen on edelleen kehittynyt.

Tullin tietohallinnossa työskentelee noin 80 henkilöä, ja sen vuotuiset toimintamäärärahat ovat noin 23 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
tietohallintojohtaja Anu Autio, p. 040 332 1518
hallintojohtaja Hannu Lappi, p. 040 332 2389

Lehdistötiedotteet