Hyppää sisältöön

Ulkomaankaupan tilastointi muuttuu 2008
Tiedonkeruu pienimmiltä yrityksiltä vähenee

Julkaisuajankohta 3.12.2007 9.00 | Julkaistu suomeksi 16.2.2017 klo 13.50
Tiedote

Tavaroiden ulkomaankaupan tilastointi on muuttumassa vuonna 2008, kun lisää pienimpiä tuoja- ja viejäyrityksiä vapautetaan tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta EU:n sisäkaupassa. Tiedonkeruun supistamisen taustalla on pyrkimys vähentää yrityksille aiheutuvaa tiedonantotaakkaa. Suomessa ilmoittamisvelvollisuudesta vapautuu noin 500 vienti- ja 2 000 tuontiyritystä.

Suomessa tilastoilmoituksen ovat velvollisia antamaan yritykset, joiden viennin arvo EU-maihin on vähintään 200 000 euroa vuodessa. Vuoden 2008 alussa tämä kynnysarvo nousee 300 000 euroon. Muutoksen seurauksena noin 500 yritystä vapautuu tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Tuonnissa puolestaan ilmoittajien määrä vähenee noin 2 000 yrityksellä, kun kynnysarvo nousee 100 000 eurosta 200 000 euroon.

Tilastotiedot yritysten käymästä kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa kerätään edelleen tullausilmoituksista, jotka annetaan kaikista tuonti- ja vientieristä. Ulkokaupassa tiedonkeruu on siten selvästi kattavampaa kuin sisäkaupassa. Tosin EU:n tullausjärjestelmiä yhteisön ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä kaupassa ollaan uudistamassa, mikä saattaa huonontaa ulkomaankaupan tilastoinnin laatua.

Muutos vaikuttaa myös tilastojen laatuun

Koko tuonnin ja viennin tasolla ilmoittamisvelvollisuudesta vapautettujen yritysten osuus voidaan arvioida arvonlisäverotietojen pohjalta. Yksityiskohtaisten tilastojen laatu sen sijaan heikkenee, kun tietoja antavien yritysten lukumäärä vähenee. Osassa tavaroita tiedot tuonnin ja viennin arvoista ja määristä jäävät todellista pienemmiksi. Jotkut tavarat ja maat eivät enää tule tilastoon lainkaan. Erittelemättömän kaupan osuus tilastoissa tulee kasvamaan.

Lähivuosina EU:n jäsenmaiden välisen kaupan tiedonkeruuta tultaneen edelleen keventämään. Selviteltävänä on, voidaanko lisää pienimpiä yrityksiä vapauttaa tilastojen ilmoittamisvelvollisuudesta. Selviteltävänä on myös ns. yksisuuntainen tiedonkeruu. Siinä kukin jäsenmaa keräisi tiedot vain viennistään, ja tuontitiedot muodostettaisiin muiden jäsenmaiden vientitiedoista.

Tullihallitus, Tilastoyksikkö
Lisätietoja antavat Tullin ulkomaankauppaosastolla
tilastopäällikkö Timo Koskimäki, puh. 020 492 1851 tai gsm 040 332 1851
tulliylitarkastaja Olli-Pekka Penttilä, puh. 020 492 1862 tai gsm 040 332 1862
Tilastotiedote