Hyppää sisältöön

Varor som förs ut för testning – nya koder i tulldeklarationerna för temporär export och återimport 1.6.2019

Utgivningsdatum 30.4.2019 12.54
Pressmeddelande

När varor exporteras temporärt ut ur EU för testning, ska exportören från och med 1.6.2019 ange med nya koder i exportdeklarationen vilken testning det är fråga om. Nya koder ska också användas i importdeklarationen då man till unionen återimporterar varor som förts ut för testning.

Med de nya koderna anges om det är fråga om

 • främjande av handel, varvid man testar produktens lämplighet för försäljning eller
 • testning av produktens funktionsduglighet, varvid man utreder om produkten kan repareras. I detta fall måste man också veta om produkten som förs ut är tullfri eller tullbelagd vid återimporten.

Vid temporär export anges testningens natur, dvs. om det är fråga om avgiftsfri eller avgiftsbelagd (t.ex. på garanti grundad) testning, i uppgifterna om varupost med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV. Vid återimport anges testningens natur på motsvarande sätt i uppgifterna om varupost med den nya tilläggskoden för särskild upplysning XFV.

Grunderna för testningen ska framgå av tulldeklarationens bilagda handlingar. Då behöver Tullen inte begära tilläggsutredningar när deklarationen handläggs.

Nya koder för exportdeklarationen

Temporär export med förfarandekod 23xx

 • Använd denna kod då du för ut produkter till en utställning eller mässa och produkterna returneras i oförändrat skick.
 • Använd också denna kod om du för ut produkter för testning i handelsfrämjande syfte och produkterna returneras till unionen.
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ = Temporär export för testning, returneras efter testningen.

Temporär export med förfarandekod 22xx

 • Använd koden 22xx för produkter vars importtull är noll på grund av ursprung, klassificering enligt tulltariffen eller någon annan orsak.
 • Använd denna kod om du för ut en tullfri produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange nationell förfarandekod 7VQ.
  • ​Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Temporär export med förfarandekod 21xx (passiv förädling)

 • Använd koden 21xx om importtullen för varor som hänförts till passiv förädling och som förs tillbaka till unionen är större än noll.
 • Använd denna kod om du för ut en tullbelagd produkt för testning med avsikten att reda ut huruvida produkten kan repareras eller inte. 
  • Ange som nationell förfarandekod antingen 7UA (sedvanligt förfarande) eller 7UB (förenklat förfarande).
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning FIXFV.

Nya koder för importdeklarationen

Exportdeklarationen avgör hurdan återimportdeklaration som ska inges för varan.

Återimportdeklarationen ska beroende på situationen innehålla följande uppgifter:

 • Förfarandekod 6123 och nationell förfarandekod 7RA samt dokumentkod 4PAS (utredning om återinförda varor)
  • Testats i handelsfrämjande syfte, produkten returneras i oförändrat skick till unionen
 • Förfarandekod 6122 och nationell förfarandekod 999
  • Testats om produkten kan repareras eller inte, tullfri produkt
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning XFV.
 • Förfarandekod 6121 och nationell förfarandekod 7UA eller 7UB
  • Testats om produkten kan repareras eller inte, tullbelagd produkt
  • Ange testningens natur (avgiftsbelagd eller avgiftsfri testning) med den nya tilläggskoden för särskild upplysning XFV.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering