Hyppää sisältöön

Tekstimuutos tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 76 A osan järjestysnumeroon 11 (tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettely)

1.12.2015 11.22
Tiedote

98/2015, MNy

Komissio on antanut 17 päivänä marraskuuta 2015 täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2064 asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta koskien tullivalvonnassa tapahtuvan valmistuksen menettelyyn sovellettavia taloudellisia edellytyksiä koskevan liitteen 76 A osan järjestysnumeroa 11.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen liitteen 76 A osan järjestysnumeroa 11 siten, että kyseistä taloudellisten edellytysten koodia ei enää jatkossa voida soveltaa sellaiselle auringonsuojalasille, josta kannettaisiin väliaikainen tai lopullinen polkumyyntitulli taikka väliaikainen tai lopullinen tasoitustulli, jos se ilmoitettaisiin luovutettavaksi vapaaseen liikkeeseen.

Asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. 8.12.2015.

Lisätietoja: Tullineuvonta, p. 0295 5201 (henkilöasiakkaat), 0295 5202 (yritysasiakkaat) 

EUVL L 301, 18.11.2015, s. 12

THT