Hyppää sisältöön

Tekstimuutos tullikoodeksin soveltamisasetuksen 557 artiklaan koskien kontteihin väliaikaista maahantuontia varten tehtäviä merkintöjä

Julkaisuajankohta 2.12.2014 8.24
Tiedote

123/2014, MNy

Komissio on antanut 28 päivänä marraskuuta 2014 täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1272/2014 (EUVL L 344, 29.11.2014, s. 14) asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse kontteihin väliaikaista maahantuontia varten tehtävistä merkinnöistä.

Nyt julkaistulla asetuksella muutetaan tullikoodeksin soveltamisasetuksen 557 artiklaa vastaamaan Istanbulin yleissopimuksen liitteeseen B.3 jo tehtyjä muutoksia. Nyt julkaistulla asetuksella korvataan artiklan 557 1 kohdan ensimmäinen alakohta sekä lisätään 1 kohdan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta. Muutokset täsmentävät niitä merkintöjä, jotka konteissa on oltava, jotta ne voidaan asettaa täysin tuontitullittoman väliaikaisen maahantuonnin menettelyyn.

Asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, ts. sitä sovelletaan 30.11.2014 alkaen.

Lisätietoja: Tuonnin yritysneuvonta, yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi, puh. 0295 5202.

THT