Hyppää sisältöön

Tekstiilituotteiden tuonti Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta 2014

2.1.2014 10.46
Tiedote

1/2014, MSR

Komission asetuksella (EU) N:o 1281/2013 on vahvistettu autonomisten tekstiilikiintiöiden jakaminen ja hallinnointi. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 332 joulukuun 11. päivänä 2013. Asetus koskee tuontia Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta.

Kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio vastaanottaa kunkin jäsenmaan lähettämät hakemukset. Hakemukset tehdään Suomessa Tullille lomakkeella 654.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2014 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa Tullille tuoneensa vuodeksi 2013 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Tulli voi sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2013 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

Tämän tiedotuksen liitteessä ovat enimmäismäärät, joita maahantuoja voi hakea. Kun myönnetystä määrästä on käytetty vähintään 50 prosenttia, maahantuoja voi tehdä uuden hakemuksen. Tuontiluvan myöntämisen edellytys on tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen olemassaolo.

Lisätietoja: Minna Raitanen, puh. 040 332 2419

THT