Hyppää sisältöön

Tekstiilituotteiden tuonti Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta 2011

16.12.2010 16.50
Tiedote

206/2010, RAS/MSR

Komission asetuksella (EU) N:o 1159/2010 on vahvistettu autonomisten tekstiilikiintiöiden jakaminen ja hallinnointi. Asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 326 joulukuun 10. päivänä 2010.

Asetus koskee tuontia Valko-Venäjältä ja Pohjois-Koreasta.

Kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio vastaanottaa kunkin jäsenmaan lähettämät hakemukset. Hakemukset tehdään Suomessa Tullihallitukselle lomakkeella 654.

Näitä enimmäismääriä ei kuitenkaan sovelleta toimijoihin, jotka ensimmäisen vuotta 2011 koskevan hakemuksensa yhteydessä voivat kunkin luokan ja kunkin asianomaisen kolmannen maan osalta todistaa Tullille tuoneensa vuodeksi 2010 saamiensa tuontilisenssien nojalla kullekin luokalle vahvistettuja enimmäismääriä suuremmat määrät.

Tulli voi sallia tällaisten toimijoiden tuoda korkeintaan määrätystä kolmannesta maasta ja määrätyssä luokassa vuonna 2010 tuotuja määriä vastaavat määrät edellyttäen, että ne mahtuvat käytettävissä olevien kiintiömäärien rajoihin.

Tämän tiedotuksen ohessa ovat enimmäismäärät, joita maahantuoja voi hakea. Kun myönnetystä määrästä on käytetty vähintään 50 prosenttia, maahantuoja voi tehdä uuden hakemuksen. Tuontiluvan myöntämisen edellytys on tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen olemassaolo.

Enimmäismäärät, joita maahantuoja voi kussakin kategoriassa hakea, ovat tämän tiedotuksen liitteenä.

Liitteet: EUVL L 326, 10.12.2010, liite 1 sivuilla 27–29

THT