Hyppää sisältöön

Intensivkontroll i Helsingfors hamnar avslöjade ett fenomen: De som tar in hundar från Rumänien maskerar kommersiell införsel till privat införsel

25.11.2019 13.00
Pressmeddelande

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av dem kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka. Det mest effektiva sättet att få bukt med olaglig verksamhet är att påverka köparna av sällskapsdjur direkt. Myndigheternas intensivkontroll syftar särskilt till att öka informationen om kraven och sjukdomsriskerna förknippade med införsel av djur.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Tullen informerar

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade intensivkontroller i Helsingfors hamnar fredagen den 8 november och lördagen den 23 november tillsammans med Tullen, polisinrättningen i Helsingfors och Helsingfors stads tillsynsveterinär. I kontrollerna deltog också studerande i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet i undervisningssyfte. Man granskade om de sällskapsdjur som reste till Finland uppfyllde införselvillkoren och informerade dem som reste med djuren om sjukdomsrisker och vilka krav som gäller för införsel av sällskapsdjur.

Intensivkontrollerna visade att man försöker maskera införsel av valpar och rescuehundar till att det handlar om privat införsel. Brister konstaterades hos närmare hälften av djuren som kontrollerades.

Vid intensivkontrollerna i november stannade tullen och polisen 834 bilar som körde av fartyg i hamnarna i Helsingfors. Regionförvaltningsverket i Södra Finlands länsveterinärer inspekterade 50 djur i dem, varav 45 var hundar. Brister påträffades hos 24 hundar. Hundarna som reste med sina ägare hade inte medicinerats mot echinococcus eller saknade rabiesvaccin eller pass. Ägarna ålades rätta till bristerna inom en utsatt tid. Dessutom avvisades två hundar som reste utan pass och deras ägare tillbaka till Estland.

Kontrollerna avslöjade att man försöker maskera hundimport till privat införsel trots att det är uppenbart att hundarna kommer att sändas vidare till nya ägare. Kraven på kommersiell införsel är dock inte uppfyllda.

─ Jag har stött på detta fenomen inom såväl rescueinförsel som valphandel och anmäler denna typ av införsel till polisen, säger länsveterinär Sari Haikka.

Varje rescuehund ska ha med sig ett TRACES-hälsointyg och den som tar hunden bör se till att hunden har detta intyg.

Bland de djur som kontrollerades fanns också en katt och fyra hästar och deras införseldokument uppfyllde kraven.

Den som tar in djuret har skyldighet att ta reda på vilka krav som gäller vid införsel

Kraven på införsel och utförsel av sällskapsdjur kan kontrolleras med ett verktyg på Livsmedelsverkets sidor (på finska).

─ Hundar och katter måste ha rabiesvaccinering eller en förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Vid införsel av gatuhundar från riskområden för rabies, såsom Ryssland eller Rumänien, rekommenderar vi att man testar om hunden har antikroppar mot rabies.

─ Om vi noterar brister i hundens vaccineringar eller medicinering gör vi en bedömning av risken för smittsamma sjukdomar och utgående från den skickas hunden antingen tillbaka till avgångslandet, försätts i karantän eller avlivas. En officiell rabiesmisstanke leder så gott som alltid till att djuret avlivas. Rabies eller echinococcus förekommer inte i Finland och kommer förhoppningsvis inte att göra det i framtiden heller, betonar Haikka.  

Hundar som förs in till Finland från ett annat EU-land ska vara chipförsedda, ha pass, vara medicinerade mot echinococcus och vaccinerade mot rabies eller ha en sådan rabiesförklaring som beskrivs ovan. För katter gäller samma krav med undantag för medicinering mot echinococcus. Om djuret kommer att säljas ska det ha ett hälsointyg som skapats i systemet TRACES, som underhålls av EU-kommissionen. En veterinär granskar ett sådant djur i avgångslandet 48 timmar innan det förs till Finland.

Gå och titta på hunden två gånger innan du köper den

Finländarna köper fortfarande valpar av valphandlare. Om man köper en hund från en valpfabrik stöder man kriminell verksamhet som orsakar lidande hos djuren. Ansvaret ligger hos köparen.

För att undvika valphandlares och serieimportörers bedrägerier bör man gå och titta på hunden hos säljaren minst två gånger med några veckors mellanrum.

Valphandlare och smugglare kan inte sälja en hund på detta sätt eftersom de inte kan vänta på köparen i flera veckor, öppet visa uppfödningsförhållandena eller ge köparen råd om valpens uppfostran också i framtiden. Valphandlarna säljer hundarna på nätet och försöker bli av med dem genast, med kontant betalning och helst utan köpebrev.

Läs mer i regionförvaltningsverkets blogg om hur man undviker valphandlare (på finska)

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats:

Införselkrav för sällskapsdjur
Olaglig införsel av djur

Mer information:
länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
[email protected]
RFV i Södra Finland

tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen, tfn 040 332 6193
tiia.sulander-seppanen(at)tulli.fi
Tullen

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVi) Pressmeddelande