Hyppää sisältöön

RFV i Södra Finland meddelar: Intensivkontroll i Helsingfors hamnar – olaglig handel med sällskapsdjur fortfarande ett problem i Finland

11.11.2019 14.00
Pressmeddelande

I Finland är olaglig handel med sällskapsdjur och valpfabriker fortfarande ett problem, och endast en liten del av dem kommer till myndigheternas kännedom, bedömer länsveterinär Sari Haikka. Det mest effektiva sättet att få bukt med olaglig verksamhet är att påverka köparna av sällskapsdjur direkt. Myndigheternas intensivkontroll syftar särskilt till att öka informationen om kraven och sjukdomsriskerna förknippade med införsel av djur.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnade intensivkontroller i Helsingfors hamnar fredagen den 8 november 2019 tillsammans med Tullen, polisinrättningen i Helsingfors och Helsingfors stads tillsynsveterinär. I kontrollerna deltog också studerande i veterinärmedicin vid Helsingfors universitet i undervisningssyfte. Man granskade om de sällskapsdjur som reste till Finland uppfyllde införselvillkoren och informerade dem som reste med djuren om sjukdomsrisker och vilka krav som gäller för införsel av sällskapsdjur.

Brister hos mer än hälften av djuren som kontrollerades

Under fredagskvällen stannade tullen tillsammans med polisen 340 bilförare från färjan från Tallin och Regionförvaltningsverket i Södra Finlands länsveterinärer kontrollerade 28 djur i fordonen, varav 23 var hundar. Hos 15 djur upptäcktes brister i införselkraven, de hade exempelvis inte medicinerats mot echinococcus eller saknade rabiesvaccin. Hundägarna ålades att genast se till att hundarna får den medicinering och de vaccineringar som saknades. Bland de djur som kontrollerades fanns också en katt och fyra hästar. Kattens och hästarnas resedokument uppfyllde kraven. Föraren av hästtransporten hade inte med sig sitt behörighetsintyg för förare. 

Att det uppdagades brister hos så många av djuren i den här intensivövervakningen visar att sådana här kontroller behövs också i fortsättningen, konstaterar länsveterinär Sari Haikka vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. En positiv överraskning var dock att alla djur som granskades hade pass.

Den som tar in djuret har skyldighet att ta reda på vilka krav som gäller vid införsel

Kraven på införsel och utförsel av sällskapsdjur kan kontrolleras med ett verktyg på Livsmedelsverkets sidor (på finska)  

─ Hundar och katter måste ha rabiesvaccinering eller en förklaring om att sällskapsdjuret alltifrån födseln fram till tidpunkten för förflyttningen inte har haft kontakt med viltlevande djur av arter som är mottagliga för rabies. Vid införsel av gatuhundar från riskområden för rabies, såsom Ryssland eller Rumänien, rekommenderar vi att man testar om hunden har antikroppar mot rabies.

─ Om vi noterar brister i hundens vaccineringar eller medicinering gör vi en bedömning av risken för smittsamma sjukdomar och utgående från den skickas hunden antingen tillbaka till avgångslandet, försätts i karantän eller avlivas. En officiell rabiesmisstanke leder så gott som alltid till att djuret avlivas. Rabies eller echinococcus förekommer inte i Finland och kommer förhoppningsvis inte att göra det i framtiden heller, betonar Haikka.  

Hundar som förs in till Finland från ett annat EU-land ska vara chipförsedda, ha pass, vara medicinerade mot echinococcus och vaccinerade mot rabies eller ha en sådan rabiesförklaring som beskrivs ovan. För katter gäller samma krav med undantag för medicinering mot echinococcus. Om djuret kommer att säljas ska det ha ett hälsointyg som skapats i systemet TRACES, som underhålls av EU-kommissionen. En veterinär granskar ett sådant djur i avgångslandet 48 timmar innan det förs till Finland.

Gå och titta på hunden två gånger innan du köper den

Finländarna köper fortfarande valpar av valphandlare. Om man köper en hund från en valpfabrik stöder man kriminell verksamhet som orsakar lidande hos djuren. Ansvaret ligger hos köparen.

För att undvika att utsättas för bedrägerier av valphandlare eller serieimportörer bör man gå och titta på hunden hos säljaren minst två gånger med några veckors mellanrum.

Valphandlare och smugglare kan inte sälja en hund på detta sätt eftersom de inte kan vänta på köparen i flera veckor, öppet visa uppfödningsförhållandena eller ge köparen råd om valpens uppfostran också i framtiden. Valphandlarna säljer hundarna på nätet och försöker bli av med dem genast, med kontant betalning och helst utan köpebrev.

Läs mer i regionförvaltningsverkets blogg om hur man undviker valphandlare (på finska)

Mer information på Livsmedelsverkets webbplats: 

Införselkrav för sällskapsdjur
Olaglig införsel av djur

Mer information:
RFV i Södra Finland:
länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104
fornamn.efternamn(at)rfv.fi

Tullen:
tullöverinspektör Tiia Sulander-Seppänen, tfn 040 3326193
tiia.sulander-seppanen(at)tulli.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVi) Pressmeddelande