Hyppää sisältöön

Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen T2L-asiakirjalla tai muulla hyväksyttävällä asiakirjalla

4.11.2010 15.32
Tiedote

172/2010, TE/JS

Tullihallitus

Määräys

Antopäivä

Dnro

4.11.2010

172/010/10

Säädösperusta
Tullihallituksen määräys dnro 89/010/10
Tullihallituksen määräys dnro 184/010/09

Voimassaoloaika
15.11.2010 alkaen

Kohderyhmät
Tullipiirit, meriliikenneyhtiöt ja niiden edustajat, väliaikaisten varastojen pitäjät, tavaroiden maahantuojat ja huolitsijat

Tullihallitus on antanut 24.5.2010 määräyksen dnro 89/010/10, jonka mukaan kuljetettaessa tavaroita muun kuin säännöllisen reittiliikenteen aluksella, tavaroiden yhteisöasema voidaan todistaa sähköisesti AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella tavaroiden väliaikaista varastointia varten. Menettely mahdollistaa sen, että nämä tavarat voidaan automaattisesti kuitata tulliselvitetyksi ja ettei näitä tavaroita tarpeettomasti merkitä väliaikaisen varaston kirjanpitoon.

Mikäli tavaroiden yhteisöasemaa ei ole todistettu edellä mainitulla tavalla, pitää tavaroiden yhteisöasema todistaa esittämällä T2L-asiakirja tai muu hyväksyttävä asiakirja saapumistullitoimipaikassa, jossa ne merkitään tulliselvitetyiksi tavaroiksi AREX -järjestelmään.

Asiakirjassa, jolla tavaroiden yhteisöasema todistetaan, pitää tällöin olla merkittynä tavaroita koskevan saapumisen yleisilmoituksen / yleisilmoituksen MRN ja tavaraeränumero. Mikäli tavaroita koskevaa yleisilmoitusta ei ole annettu AREX-järjestelmän kautta, on ao. Portnet-numero ilmoitettava yhteisöaseman todistavassa asiakirjassa. Huolitsijoiden ja asiamiesten on avisoitava T2L tai muun asiakirjan haltijaa, jolla tavaroiden yhteisöasema todistetaan, tavaroita koskevasta MRN:stä ja tavaraeränumerosta tai Portnet-järjestelmästä saadusta Portnet-numerosta.

Väliaikainen varastonpitäjä saa luovuttaa tavarat ainoastaan sellaista yhteisöaseman todistamista koskevaa asiakirjaa vastaan, johon on merkitty tavaraa koskeva MRN ja tavaraeränumero tai Portnet-numero. Luovutuksen edellytyksenä on myös, että asiakirjassa on saapumistullitoimipaikan hyväksymismerkinnät, päiväleima ja allekirjoitus. Asiakirja liitetään varastonpitäjän kirjanpitoon tositteeksi luovutuksesta.

THT