Hyppää sisältöön

Tavaroiden yhteisöaseman todistaminen sähköisellä AREX–ilmoituksella ja niiden vapautuminen tullivalvonnasta

24.5.2010 12.27
Tiedote

89/2010, TE/JS

Tullihallitus                                             

Määräys

Dnro                                                                     89/010/10                                               

Antopäivä
24.5.2010

Säädösperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92: 37 artikla.
Komission asetus (ETY) N:o 2454/93: 317-324 artiklat.
Tullihallituksen päätös yhteisöön saapuvia ja yhteisöstä poistuvia tavaroita koskevan sähköisen ilmoitusmenettelyn käyttöönotosta alkaen 14.12.2009 vapaaehtoisena ja viimeistään 1.1.2011 pakollisena THT N:o 184/010/09.
Tullilaki 4 § 2 momentti.

Voimassaoloaika
24.5.2010 lukien toistaiseksi

Kohderyhmät
Tullipiirit, meriliikenneyhtiöt ja niiden edustajat, väliaikaisten varastojen pitäjät, tavaroiden maahantuojat

Muuta kuin säännöllistä reittiliikennettä koskevalla sähköisellä Suomen tullin AREX-järjestelmään annettavalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella voidaan todistaa tavaroiden yhteisöasema, kun ilmoituksessa mainitut tavarat saapuvat suomalaiseen satamaan ja niistä on annettu saapumisen esittämisilmoitus.

Menettely edellyttää, että tavaroista on niiden lähtiessä yhteisön tullialueelta laadittu valtuutetun lähettäjän toimesta komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (tullikoodeksin soveltamisasetus) 317a artiklan vaatimukset täyttävä manifesti. Manifesti voi olla valtuutetulle lähettäjälle myönnetyn luvan mukaan olla joko tullikoodeksin soveltamisasetuksen 324c, 324d tai 324e artiklan mukainen.

Menettelyt yhteisöaseman osoittamiseksi poikkeavat hieman toisistaan netti-ilmoittamisessa ja sanoma-ilmoittamisessa. Ainoastaan sanomalla voi ilmoittaa myös tullikoodeksin soveltamisasetuksen 324e – artiklan mukaisilla manifesteilla mainituista yhteisötavaroista.

a) Saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus netti-ilmoituksena

Ilmoitetaan tavaraerittäin tavaran yhteisöasema käyttäen koodeja C, F tai N. Kunkin tavaraerän kohdalla merkitään liiteasiakirjan koodiksi ”2YMM”, joka tarkoittaa ”Yhteisöaseman todistava meriliikennemanifesti ja asiakirjan numero -kohtaan joko merkintä ”324c” tai ”324d” riippuen myönnetystä luvasta.

b) Saapumisen yleisilmoitus tai yleisilmoitus sanomana

Ilmoitetaan tavaraerittäin tavaran yhteisöasema käyttäen koodeja C, F tai N. Kunkin tavaraerän kohdalla merkitään liiteasiakirjan koodiksi ”2YMM”, joka tarkoittaa ”Yhteisöaseman todistava meriliikennemanifesti” ja asiakirjan numero -kohtaan joko merkintä ”324c”, ”324d” tai käytettäessä 324e mukaista manifestia, kyseisen menettelyn käyttöä koskevan tulliviranomaisen antaman luvan numero.

Säädetyllä tavalla ilmoitetut C-tavarat vapautuvat tullivalvonnasta sen jälkeen, kun niistä on annettu esittämisilmoitus tullille. F- ja N-tavarat vapautuvat tullivalvonnasta vasta tullin annettua niitä koskevan luovutuspäätöksen.  

Jos AREX-ilmoituksessa on viitattu 324c ja 324d mukaisiin manifesteihin AREX -ilmoittajan on säilytettävä alkuperäisiä yhteisöaseman todistavia asiakirjoja vähintään kuluva vuosi ja sitä seuraavat kolme kalenterivuotta tullin tarkastuksia varten. Jos AREX -ilmoituksessa on viitattu 324e mukaiseen lupaan, AREX-ilmoittajan on vastaavasti kirjanpidossaan säilytettävä todisteet tavaroiden tullioikeudellisesta asemasta tullin tarkastuksia varten. Tulli tekee ajoittain ilmoitukseen liittyviä tarkastuksia pyytämällä esim. alkuperäisiä asiakirjoja nähtäväksi.

THT