Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuonna 2022

Julkaisuajankohta 18.10.2023 8.01
Tiedote

Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilasto on revisioituva tilasto, jossa ennakkotilastossa ja kuukausitilastossa ilmoitetut viennin ja tuonnin arvot voivat muuttua aina tilastovuoden sulkeutumiseen asti tietojen täydentyessä. Kunkin tilastovuoden lopulliset tavaroiden ulkomaankauppatilastot julkaistaan seuraavan vuoden elokuun lopussa. Tulli noudattaa Eurostatin suositusta lopullisten tilastojen julkaisuajankohdasta. Vuoden 2022 lopulliset ulkomaankauppatilastot julkaistiin 29.8.2023.

Tullin ennakkotietoina kuukausittain ilmoittamat viennin ja tuonnin tilastoarvot poikkesivat vuonna 2022 tilastovuoden lopullisista luvuista suunnilleen saman verran kuin aiempina vuosina. Viennin ennakolliset arvot olivat lähempänä lopullisia arvojaan verrattuna tuonnin arvoihin. Etenkin tuontiin EU-alueelta tuli, kuten ennenkin, eniten korjauksia.

Vuoden 2022 lopullisiin vientitilastoihin kertyi 1 167 miljoonaa euroa enemmän kuin ennakkotilastoissa arvioitiin. Tämä oli 1,5 prosenttia koko viennin arvosta. Tuonnin lopullisiin tilastoihin lisäys oli 1 879 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia koko tuonnin arvosta.

Kuukausittaiset viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset ulkomaankaupan tiedot vuonna 2022 käyvät ilmi alla olevasta taulukosta 1 ja revisioitumisprosentit vuosilta 2010-2022 alla olevasta kuviosta 1.

Taulukko 1. Viennin ja tuonnin ennakkotiedot sekä lopulliset arvot kuukausittain 2022, miljoonaa euroa
Kuukausi Vienti
Ennakkotiedot
Vienti
Lopulliset luvut
Tuonti
Ennakkotiedot
Tuonti
Lopulliset luvut
Tammikuu 5 720 5 772 6 655 6 834
Helmikuu 5 670 5 745 6 755 6 874
Maaliskuu 6 980 7 010 8 160 8 533
Huhtikuu 6 575 6 641 7 475 7 600
Toukokuu 6 935 7 053 8 110 8 269
Kesäkuu 7 160 7 239 7 760 7 965
Heinäkuu 6 520 6 640 7 775 7 795
Elokuu 6 645 6 729 7 895 8 023
Syyskuu 7 150 7 232 7 480 7 562
Lokakuu 6 810 6 922 7 725 7 923
Marraskuu 8 045 8 093 7 625 7 816
Joulukuu 6 505 6 806 7 175 7 275
Yhteensä 80 715 81 882 90 590 92 469
Erotus milj.e   1 167   1 879
Poikkeama %   1,5   2,1

Kuvio 1. Ulkomaankauppatilastojen revisioituminen vuosittain ennakkotiedoista lopullisiin arvoihin 2010-2022, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Tulli julkaisee ulkomaankaupan ennakkotiedot aina viimeistään 38 päivän kuluessa tilastokuukauden päättymisen jälkeen. Yksityiskohtaiset tilastot kunkin kuukauden ulkomaankaupasta julkaistaan viimeistään 60 päivää tilastokuukauden päättymisen jälkeen kuukausitilastossa. Kunkin vuoden lopulliset tilastot julkaistaan aina seuraavan vuoden elokuun lopussa.

Kunkin kuukauden tilastot käyvät läpi tarkastusprosessin, jossa korjauksia voi tulla myös aiempina kuukausina julkaistuihin tilastoihin. Eniten korjauksia tulee tyypillisesti tilastokuukautta seuraavan ja sitä seuraavan kuukauden aikana. Kunkin kuukauden tilastojulkistuksissa julkaistaan myös tilastovuoden aikaisempien kuukausien päivitetyt tiedot.

Tilastojen täydentymiseen vaikuttavat keskeisesti viiveet ja epätäydellisyydet tilastoaineiston kertymisessä. Tyypillisiä virheitä tulli- ja tilastoilmoituksissa ovat mm. virheellinen tavaranimike tai maakoodi sekä virheet arvo- ja paljoustiedoissa. Sisäkaupan tilastotiedot tarkistetaan vertaamalla niitä myös arvonlisäverotietoihin. Tilastot päivittyvät siis sekä lisäämällä puuttuvia tietoja että poistamalla ja korjaamalla virheellisiä tietoja. Alla olevassa kuviossa 2 on esitetty ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin.

Kuvio 2. Ulkomaankauppatilastojen poikkeamat kuukausittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin, 2021-2022, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Kuviossa 3 alla on esitetty vuosittaiset ulkomaankauppatilastojen korjaantumiset ennakkotiedoista saman tilastokuukauden kuukausitilastossa julkaistuihin tietoihin. Koska korjauksien vaikutus on ollut viennin tai tuonnin arvoa lisäävä tai vähentävä, on poikkeamien osuus vastaavasta ennakkotiedon arvosta laskettu tässä itseisarvona.

Kuvio 3. Ulkomaankauppatilastojen korjaantuminen vuosittain ennakkotiedoista kuukausitilaston tietoihin poikkeaman itseisarvon mukaan laskettuna, 2010-2022, prosenttia viennin ja tuonnin arvosta

Tarkempia tietoja tavaroiden ulkomaankauppatilastojen laadintaperusteista löytyy Tullin Internet-sivuilta kohdasta tilastot. Sivuilta löytyy myös julkaisuaikataulu kuukausiennakoille ja kuukausitilastoille.

Tulli, tilastointi
Lisätietoja:
Christina Telasuo, p. 040 332 1828 etunimi.sukunimi@tulli.fi
Tilastotiedote