Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2022

27.6.2023 9.00Tulli, tilastointi

Ulkomaan tavarakaupan keskittyminen kasvoi useisiin maihin

Venäjälle, Belgiaan ja Yhdysvaltoihin suuntautuvan viennin keskittyminen nousi vuonna 2022 merkittävästi. Viiden suurimman yrityksen osuus viennistä Venäjälle kasvoi 21,9 prosenttiyksikköä, Belgiaan 13,6 prosenttiyksikköä ja Yhdysvaltoihin 10,4 prosenttiyksikköä edeltävästä vuodesta. Iso-Britanniaan suuntautuvan viennin viiden suurimman yrityksen osuus kasvoi 9,7 prosenttiyksikköä vuoteen 2021 verrattuna. Viennin keskittyminen Saksaan laski 5,9 prosenttiyksikköä.

Viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus Iso-Britanniasta kasvoi 20,1 prosenttiyksikköä ja Yhdysvalloista 18,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tuonnin keskittyminen Virosta kasvoi 12,0 prosenttiyksikköä, Ruotsista 9,5 prosenttiyksikköä ja Venäjältä 6,1 prosenttiyksikköä vertailuvuodesta. Tuonnin keskittyminen Saksasta laski 3,3 prosenttiyksikköä ja Belgiasta 2,2 prosenttiyksikköä vuoteen 2021 verrattuna.

Pk-yritysten tavaravienti kasvoi suuryrityksiä enemmän vuonna 2022

Vuonna 2022 pk-yritysten viennin arvo oli 12,7 miljardia euroa, ja se kasvoi 18,1 prosenttia verrattuna vuoteen 2021. Vienti kasvoi tärkeimmistä tuoteluokista vain metallien ja metallituotteiden osalta. Pk-sektorilla laski voimakkaimmin kemianteollisuuden tuotteiden vienti, jossa laskua oli 24,4 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 15,5 prosenttia. Pk-yritysten tuonnin arvo oli vuonna 2022 yhteensä 24,0 miljardia euroa. Vuodesta 2021 kasvua oli 17,2 prosenttia. Pk-yritysten tuonnin arvo on noin kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonti kasvoi kaikkien muiden tärkeimpien tuoteluokkien osalta paitsi sähkö- ja elektroniikka- sekä kemianteollisuuden tuotteiden osalta. Eniten tuonti nousi metallien ja metallituotteiden (9,8%) ja kulkuneuvojen (9,3%) osalta. Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta laski 2,1 prosenttiyksikköä ja oli 26,0 prosenttia.

Suurten yritysten vuoden 2022 vienti kasvoi 9,7 prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan 61,7 miljardia euroa. Suurten yritysten vienti kasvoi kaikkien tärkeimpien tuoteluokkien osalta paitsi kulkuneuvojen. Eniten kasvoi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti, 28,8 prosenttia. Suurten yritysten vuoden 2022 tuonnin arvo kasvoi 21,3 prosenttia vuodesta 2021 ollen 60,9 miljardia euroa. Suurten yritysten tuonnin arvo on hieman viennin arvoa matalampi. Suurten yritysten osalta tuonti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa paitsi kulkuneuvoissa. Eniten kasvua oli metallien ja metallituotteiden tuonnissa, 39,7 prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2022
  • Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2022

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot