Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2021

29.8.2022 9.00Tulli, tilastointi

Ulkomaan tavarakaupan keskittyminen kasvoi viennissä Kiinaan ja Viroon

Kiinaan ja Viroon suuntautuvan viennin keskittyminen nousi vuonna 2021 merkittävästi. Viiden suurimman yrityksen osuus viennistä Kiinaan kasvoi 5,8 prosenttiyksikköä ja Viroon 6,6 prosenttiyksikköä edeltävästä vuodesta. Venäjälle suuntautuvan viennin viiden suurimman yrityksen osuus säilyi vuoden 2020 tasolla. Viennin keskittyminen Iso-Britanniaan laski 6,0 prosenttiyksikköä ja Yhdysvaltoihin 5,9 prosenttiyksikköä.

Viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus Yhdysvalloista kasvoi 12,0 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Saksasta viiden suurimman yrityksen tuonnin osuus pysyi edellisvuoden tasolla. Tuonnin keskittyminen Ruotsista kasvoi 9,2 prosenttiyksikköä, Virosta 8,9 prosenttiyksikköä ja Alankomaista 4,7 prosenttiyksikköä vertailuvuodesta. Tuonnin keskittyminen Ranskasta laski 12,1 prosenttiyksikköä ja Iso-Britanniasta 4,6 prosenttiyksikköä vuoteen 2020 verrattuna.

Pk-yritysten tavaravienti kasvoi suuryrityksiä enemmän vuonna 2021

Vuonna 2021 pk-yritysten viennin arvo oli 10,9 miljardia euroa, ja se kasvoi 23,5 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. Vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-sektorilla kasvoi voimakkaimmin metsäteollisuuden tuotteiden vienti, jossa kasvua oli 54,7 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 15,8 prosenttia. Pk-yritysten tuonnin arvo oli vuonna 2021 yhteensä 20,3 miljardia euroa. Vuodesta 2020 kasvua oli 12,6 prosenttia. Pk-yritysten tuonnin arvo on lähes kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonti kasvoi kaikkien tärkeimpien tuoteluokkien osalta. Eniten se nousi kulkuneuvojen osalta (35,2%) ja kemianteollisuuden tuotteissa (20,7%). Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta laski 2,3 prosenttiyksikköä ja oli 27,9 prosenttia.

Suurten yritysten vuoden 2021 vienti kasvoi 18,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan 56,0 miljardia euroa. Suurten yritysten vienti kasvoi kaikkien tärkeimpien tuoteluokkien osalta. Eniten kasvoi metallien ja metallituotteiden vienti, 29,1 prosenttia. Suurten yritysten vuoden 2021 tuonnin arvo kasvoi 24,3 prosenttia vuodesta 2020 ollen 50,2 miljardia euroa. Suurten yritysten tuonnin arvo oli viennin arvoa matalampi. Suurten yritysten osalta tuonti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Eniten kasvua oli metallien ja metallituotteiden tuonnissa, 40,4 prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2021
  • Kuvio 1. Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2021

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot