Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2020

30.8.2021 9.00Tulli, tilastointi

Pk-yritysten ulkomaankauppa laskenut vähemmän kuin suurten yritysten vuonna 2020

Vuonna 2020 pk-yritysten viennin arvo oli 8,8 miljardia euroa, ja se laski 6,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Vienti laski kaikissa muissa tärkeimmissä tuoteluokissa paitsi kemianteollisuuden tuotteiden viennissä, jossa kasvua oli 6,7 prosenttia. Pk-sektorilla laski voimakkaimmin metsäteollisuuden tuotteiden vienti, jossa laskua oli 14,1 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko viennin arvosta oli 15,4 prosenttia, kuten edellisvuonna.

Pk-yritysten tuonnin arvo oli vuonna 2020 yhteensä 18,1 miljardia euroa. Vuodesta 2019 laskua oli 1,5 prosenttia. Pk-yritysten tuonnin arvo on lähes kaksi kertaa niiden viennin arvon suuruinen. Pk-yritysten tuonti kasvoi metsäteollisuuden tuotteissa 7,2 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa 4,3 prosenttia ja metalleissa ja metallituotteissa 0,6 prosenttia. Muiden tärkeimpien tuoteluokkien osalta tuonti laski. Pk-yritysten tuonnin arvo laski eniten kulkuneuvojen osalta, joissa laskua oli 18,6 prosenttia. Pk-yritysten osuus koko tuonnin arvosta kasvoi kaksi prosenttiyksikköä ja oli 30,2 prosenttia.

Suurten yritysten vuoden 2020 vienti laski 13,3 prosenttia edellisvuodesta ja oli arvoltaan 47,2 miljardia euroa. Suurilla yrityksillä tärkeimmistä tuoteluokista kasvoi ainoastaan koneiden ja laitteiden vienti ollen 2,8 prosenttia. Eniten laski kulkuneuvojen vienti, 25,4 prosenttia.

Suurten yritysten vuoden 2020 tuonnin arvo laski 12,6 prosenttia vuodesta 2019 ollen 40,3 miljardia euroa. Suurten yritysten tuonnin arvo oli viennin arvoa matalampi. Suurten yritysten osalta tuonti laski kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Eniten tuonti laski kulkuneuvojen osalta, 15,3 prosenttia.

Ulkomaankaupan rakenteen muutos omistajatyypeittäin suurempi tuonnissa

Tuonnissa tapahtui selkeä muutos ulkomaankaupan omistajatyypeissä vuonna 2020. Yksityisten kotimaisten yritysten ja ulkomaalaisomistuksessa olevien yritysten osuudet koko tuonnin arvosta lähentyivät toisiaan, ollen lähes yhtä suuria.

Yksityisten kotimaisten yritysten viennin arvo oli 32,1 miljardia euroa vuonna 2020, laskien 12,8 prosenttia edellisvuodesta. Ulkomaalaisomisteisten yritysten viennin arvo laski 13,0 prosenttia, ollen arvoltaan 23,4 miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus kokonaisviennin arvosta oli 55,9 prosenttia ja ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus oli 40,7 prosenttia. Osuudet pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo oli 29,4 miljardia ja ulkomaalaisomisteisten yritysten 26,9 miljardia euroa. Yksityisten kotimaisten yritysten tuonnin arvo laski 13,8 prosenttia vuodesta 2019, kun taas ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä se laski 5,0 prosenttia. Yksityisten kotimaisten yritysten osuus kokonaistuonnista oli 49,3 prosenttia, laskien kolme prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Ulkomaalaisomisteisten yritysten osuus puolestaan nousi kaksi prosenttiyksikköä, 45,1 prosenttiin.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi
Kuvio 1. Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2020
  • Kuvio 1. Suurten ja pk-yritysten viennin ja tuonnin kehitys 2007-2020

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot