Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu 2022

22.6.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä

Pk-yritysten vienti kasvoi 19,1 prosenttia

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,8 miljardia euroa ja tuonnin arvo 5,5 miljardia euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 19,1 prosenttia ja tuonnin arvo kasvoi puolestaan 20,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15,2 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 25,3 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2022.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä 15,0 miljardia euroa ja tuonnin 15,6 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo nousi 21,5 prosenttia tuonnin arvon noustessa 39,5 prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2021/Q1 ja 2022/Q1, milj. e

Kokoluokat Vienti 2021/Q1 Vienti 2022/Q1 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2021/Q1 Tuonti 2022/Q1 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 355 2 804 19,1 15,2 4 588 5 525 20,4 25,3
Suuret yritykset 12 352 15 003 21,5 81,5 11 146 15 551 39,5 71,3
Määrittelemätön * 359 602 x 3,3 439 748 x 3,4
Yhteensä 15 067 18 409 22,2 100,0 16 173 21 825 34,9 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi metsäteollisuuden tuotteiden osalta 39,6 prosenttia ja koneiden ja laitteiden osalta 17,9 prosenttia. Suuryrityksillä oli laskua näissä tuoteluokissa 0,7 prosenttia ja 1,3 prosenttia. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi metallien ja metallituotteiden osalta 23,3 prosenttia ja kemianteollisuuden tuotteiden osalta 0,5 prosenttia. Suuryrityksillä kasvua näissä tuoteluokissa oli 39,3 prosenttia ja 35,7 prosenttia. Kulkuneuvojen vienti kasvoi pk-yrityksillä 5,3 prosenttia ja suurilla yrityksillä 5,5 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti laski pk-yrityksillä 7,5 prosenttia ja suurilla yrityksillä se nousi 14,7 prosenttia vertailujaksosta.

Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten metallien ja metallituotteiden osalta (62,0 %). Suurilla yrityksillä kasvua tässä tuoteluokassa oli 59,2 prosenttia. Pk-yritysten tuonti kasvoi koneissa ja laitteissa (21,1 %) ja metsäteollisuuden tuotteissa (14,2 %). Suurten yritysten tuonti näiden tuoteluokkien osalta kasvoi 17,8 prosenttia ja 8,2 prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten tuonti nousi kemianteollisuuden tuotteiden osalta 7,6 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta 0,4 prosenttia. Näissä tuoteluokissa tuonti nousi suuryrityksillä 64,6 prosenttia ja 12,7 prosenttia, vastaavasti. Pk-yritysten tuonti kasvoi kulkuneuvojen osalta 20,0 prosenttia, kun suurten yritysten tuonti laski 11,3 prosenttia edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot