Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, tammi-maaliskuu 2020

26.6.2020 13.14Tulli, Tilastointi

Korjattu otsikkoa ja pk-yritysten viennin muutosprosenttia taulussa 1 (2.7.2020).

Pk-yritysten vienti nousi kaksi prosenttia vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 

Suurten yritysten vienti laski 16 prosenttia 

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,3 miljardia euroa ja tuonnin 4,5 miljardia euroa vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski kaksi prosenttia tuonnin arvon noustessa prosentin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 29 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2020. 

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 11,7 miljardia euroa ja tuonnin 10,8 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski 16 prosenttia, kun taas tuonnin arvo laski kuusi prosenttia. 

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2019/1-3 ja 2020/1-3, milj. e

Kokoluokat Vienti 2019/Q1 Vienti 2020/Q1 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2019/Q1 Tuonti 2020/Q1 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 290 2 328 2 16 4 423 4 471 1 29
Suuret yritykset 13 861 11 687 -16 81 11 479 10 826 -6 69
Määrittelemätön * 324 341 x 2 301 417 x 3
Yhteensä 16 476 14 357 -13 100 16 203 15 714 -3 100

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaikkien tärkeimpien tuoteluokkien vienti laski. Eniten laski kulkuneuvojen vienti. Suurilla yrityksillä laskua oli 44 prosenttia ja pk-yrityksillä seitsemän prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski pk-yritysten osalta 17 prosenttia ja suurten yritysten osalta 26 prosenttia vertailujaksosta. Pk-yritysten kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi kahdeksan prosenttia edellisvuodesta, kun se suuryrityksillä laski 13 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti kasvoi viisi prosenttia pk-yrityksillä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Suurilla yrityksillä se laski kahdeksan prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä neljä prosenttia, kun taas suuryrityksillä se laski saman verran. Metallien ja metallituotteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä kolme prosenttia ja laski viisi prosenttia suurilla yrityksillä. 

Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten, viisi prosenttia, metallien ja metallituotteiden osalta. Suurten yritysten tuonti tämän tuoteluokan osalta laski kaksi prosenttia vertailuajanjaksosta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden tuonti nousi neljä prosenttia vertailujaksosta pk-yrityksillä. Suurilla yrityksillä tuonti taas laski viisi prosenttia. Pk-yritysten tuonti kasvoi kolme prosenttia metsäteollisuuden tuotteiden sekä kulkuneuvojen osalta. Suurilla yrityksillä laskua näissä tuoteluokissa oli neljä ja kuusi prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti kasvoi kaksi prosenttia pk-yrityksillä, kun se suurilla yrityksillä laski yhdeksän prosenttia. Koneiden ja laitteiden osalta tuonti laski kuusi prosenttia pk-yrityksillä ja suurilla yrityksillä se nousi saman verran edellisen vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot