Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2021

22.3.2022 9.00Tulli, Tilastointi

Ulkomaankaupan arvo kasvoi vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 3,0 miljardia euroa ja tuonnin 5,3 miljardia euroa vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 17,7 prosenttia ja tuonnin arvo kasvoi 17,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 14,9 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 25,2 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä 16,4 miljardia euroa ja tuonnin 15,1 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo nousi 23,5 prosenttia tuonnin arvon noustessa 42,0 prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2020/Q4 ja 2021/Q4, milj. e

Kokoluokat Vienti 2020/Q4 Vienti 2021/Q4 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2020/Q4 Tuonti 2021/Q4 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 537 2 987 17,7 14,9 4 537 5 345 17,8 25,2
Suuret yritykset 13 278 16 397 23,5 81,9 10 665 15 142 42,0 71,3
Määrittelemätön * 392 626 x 3,1 345 754 x 3,5
Yhteensä 16 206 20 010 23,5 100,0 15 547 21 241 36,6 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi metsäteollisuuden tuotteiden osalta 55,3 prosenttia ja metallien ja metallituotteiden osalta 31,6 prosenttia. Suuryrityksillä oli kasvua näissä tuoteluokissa 33,0 prosenttia ja 37,2 prosenttia. Vienti kasvoi pk-yrityksillä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa 14,3 prosenttia ja kemianteollisuuden tuotteissa se kasvoi 14,1 prosenttia. Suurten yritysten osalta kasvua näissä tuoteluokissa oli 15,7 prosenttia ja 37,4 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kulkuneuvojen viennin kasvu oli 6,6 prosenttia pk-yrityksillä, kun suurilla yrityksillä oli nousua 13,2 prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä 5,2 prosenttia ja suurilla yrityksillä se laski 0,8 prosenttia vertailujaksosta.

Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten metallien ja metallituotteiden osalta (53,3 %). Suurilla yrityksillä kasvua tässä tuoteluokassa oli 63,6 prosenttia. Tuonti nousi pk-yrityksillä metsäteollisuuden tuotteissa 27,7 prosenttia ja kulkuneuvojen osalta se kasvoi 23,0 prosenttia. Suurten yritysten tuonti nousi myös näiden tuoteluokkien osalta, 28,3 prosenttia ja 27,2 prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten tuonti kasvoi sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta 18,3 prosenttia sekä kemianteollisuuden tuotteiden osalta 16,6 prosenttia. Näissä tuoteluokissa tuonti nousi suuryrityksillä 29,4 prosenttia ja 45,8 prosenttia, vastaavasti. Pk-yritysten tuonti kasvoi koneissa ja laitteissa 13,3 prosenttia, kun suuryrityksillä kasvua oli 11,9 prosenttia edellisen vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot