Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, loka-joulukuu 2019

9.4.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten vienti laski kaksi prosenttia vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä

Pk-yritysten tuonti nousi prosentin

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,4 miljardia euroa ja tuonnin 4,5 miljardia euroa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski kaksi prosenttia tuonnin arvon noustessa prosentin edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 15 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 28 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2019.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä 13,7 miljardia euroa ja tuonnin 11,4 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski prosentin, kun taas tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2018/10-12 ja 2019/10-12, milj. e

Kokoluokat Vienti 2018/Q4 Vienti 2019/Q4 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2018/Q4 Tuonti 2019/Q4 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 438 2 400 -2 15 4 465 4 515 1 28
Suuret yritykset 13 844 13 699 -1 84 12 447 11 351 -9 70
Määrittelemätön * 255 314 x 2 307 413 x 3
Yhteensä 16 536 16 413 -1 100 17 219 16 279 -5 100

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä viennin tärkeimmistä tuoteluokista eniten kasvoi kulkuneuvojen vienti. Pk-yrityksillä vienti kasvoi kuusi prosenttia ja suurilla yrityksillä 74 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti kasvoi pk-yritysten osalta kaksi prosenttia vertailujaksosta, kun suurilla yrityksillä laskua oli kuusi prosenttia. Pk-yritysten koneiden ja laitteiden vienti oli edellisvuoden tasolla. Suurilla yrityksillä kasvua oli kaksi prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti laski neljä prosenttia pk-yritysten osalta, kun taas suurten yritysten osalta se nousi prosentin. Metsäteollisuuden sekä metallien ja metallituotteiden vienti oli laskussa. Pk-yrityksillä molemmissa tuoteluokissa laskua oli seitsemän prosenttia. Suurilla yrityksillä laskua oli metsäteollisuuden tuotteiden osalta 17 prosenttia sekä metallien ja metallituotteiden osalta 19 prosenttia.  

Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten, kahdeksan prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta. Suurten yritysten tuonti tämän tuoteluokan osalta laski 14 prosenttia vertailuajanjaksosta. Kulkuneuvojen tuonti nousi kolme prosenttia vertailujaksosta pk-yrityksillä. Suurilla yrityksillä tuonti taas laski 18 prosenttia. Koneiden ja laitteiden osalta tuonti laski prosentin pk-yrityksillä ja suurilla yrityksillä se nousi kahdeksan prosenttia. Pk-yritysten osalta sekä metallien ja metallituotteiden että kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski kolme prosenttia. Suurten yritysten osalta metallien ja metallituotteiden tuonti laski kaksi prosenttia, kun se kemianteollisuuden tuotteiden osalta laski 14 prosenttia. Sekä pk-yritysten että suurten yritysten metsäteollisuuden tuotteiden tuonti laski seitsemän prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta  https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot Yleinen