Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, huhti-kesäkuu 2021

29.9.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Pk- ja suuryritysten ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä

Pk-yritysten vienti nousi 35,6 prosenttia

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,7 miljardia euroa ja tuonnin 5,1 miljardia euroa vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 35,6 prosenttia tuonnin arvon noustessa 15,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,9 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 30,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2021.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 13,0 miljardia euroa ja tuonnin 11,1 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo nousi 21,5 prosenttia ja tuonnin arvo puolestaan nousi 28,2 prosenttia. Vertailuajanjaksolla, vuoden 2020 toisella neljänneksellä sekä vienti että tuonti laskivat merkittävästi.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2020/Q2 ja 2021/Q2, milj. e

Kokoluokat Vienti 2020/Q2 Vienti 2021/Q2 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2020/Q2 Tuonti 2021/Q2 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 010 2 726 35,6 16,9 4 380 5 053 15,4 30,0
Suuret yritykset 10 704 13 006 21,5 80,4 8 625 11 055 28,2 65,5
Määrittelemätön * 306 446 x 2,8 403 758 x 4,5
Yhteensä 13 020 16 178 24,3 100,0 13 408 16 866 25,8 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden toisella neljänneksellä vienti kasvoi kaikissa tärkeimmissä tuoteluokissa. Pk-yritysten viennin arvo kasvoi metsäteollisuuden tuotteiden osalta 59,0 prosenttia ja kulkuneuvojen osalta 81,3 prosenttia. Suuryrityksillä oli kasvua näissä tuoteluokissa 20,1 prosenttia ja 105,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä 23,9 prosenttia ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteissa 29,0 prosenttia. Suurten yritysten osalta kasvua näissä tuoteluokissa oli 33,9 prosenttia ja 12,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Koneiden ja laitteiden viennin kasvu oli 23,4 prosenttia pk-yrityksillä, kun suurilla yrityksillä oli nousua 8,3 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi pk-yrityksillä 34,5 prosenttia ja suurilla yrityksillä se laski 2,7 prosenttia vertailujaksosta.

Pk-yritysten tuonti kasvoi eniten kulkuneuvojen osalta (51,3 %). Suurilla yrityksillä kasvua tässä tuoteluokassa oli 102,6 prosenttia. Tuonti nousi pk-yrityksillä kemianteollisuuden tuotteissa 18,5 prosenttia ja koneissa ja laitteissa 17,1 prosenttia. Suurten yritysten tuonti nousi myös näiden tuoteluokkien osalta, 38,7 prosenttia ja 11,7 prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten tuonti kasvoi metallien ja metallituotteiden osalta 15,7 prosenttia sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden osalta 13,6 prosenttia. Näissä tuoteluokissa tuonti nousi suuryrityksillä 16,9 prosenttia ja 17,2 prosenttia, vastaavasti. Pk-yritysten tuonti kasvoi metsäteollisuuden tuotteiden osalta 3,5 prosenttia, kun suuryrityksillä kasvua oli 0,3 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna.


Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot