Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa yritysten kokoluokittain, huhti-kesäkuu 2020

29.9.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Pk-yritysten ulkomaankauppa laski vähemmän kuin suuryritysten vuoden 2020 toisella neljänneksellä

Pk-yritysten vienti laski 12,7 prosenttia

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,1 miljardia euroa ja tuonnin 4,4 miljardia euroa vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Pk-yritysten viennin arvo laski 12,7 prosenttia ja tuonnin arvo laski 6,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,5 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 33,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta alkuvuonna 2020.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä 10,5 miljardia euroa ja tuonnin 8,4 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo laski 24,4 prosenttia, kun taas tuonnin arvo laski 29,5 prosenttia.

Taulu 1. Ulkomaankaupan kokonaiskehitys yritysten kokoluokittain 2019/Q2 ja 2020/Q2, milj. e

Kokoluokat Vienti 2019/Q2 Vienti 2020/Q2 Viennin muutos % Viennin osuus % Tuonti 2019/Q2 Tuonti 2020/Q2 Tuonnin muutos % Tuonnin osuus %
PK-yritykset 2 442 2 133 -12,7 16,5 4 644 4 365 -6,0 33,0
Suuret yritykset 13 884 10 490 -24,4 81,1 11 917 8 400 -29,5 63,4
Määrittelemätön * 262 306 x 2,4 304 475 x 3,6
Yhteensä 16 588 12 929 -22,1 100,0 16 865 13 240 -21,5 100,0

* Määrittelemättömille ei voida laskea luotettavasti muutosprosenttia. Tämän vuoksi tietoa ei ilmoiteta.

Vuoden toisella neljänneksellä kaikkien tärkeimpien tuoteluokkien vienti laski. Eniten laski kulkuneuvojen vienti. Suurilla yrityksillä laskua oli 61,9 prosenttia ja pk-yrityksillä 18,2 prosenttia. Koneiden ja laitteiden vienti laski pk-yrityksillä 24,6 prosenttia ja suuryrityksillä se laski seitsemän prosenttia vertailujaksosta. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski pk-yritysten osalta 16,2 prosenttia ja suurten yritysten osalta 16,9 prosenttia. Metallien ja metallituotteiden vienti laski pk-yrityksillä 7,2 prosenttia ja suurilla yrityksillä 24,4 prosenttia. Pk-yritysten kemianteollisuuden tuotteiden vienti laski 1,9 prosenttia edellisvuodesta, kun se suuryrityksillä laski 33,4 prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden vienti laski pk-yrityksillä 1,4 prosenttia ja suurilla yrityksillä 18,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Pk-yritysten tuonti kasvoi sekä metallien ja metallituotteiden (1,5 %) että sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteiden (1,4 %) osalta. Suurten yritysten tuonti näiden tuoteluokkien osalta sen sijaan laski 18,7 prosenttia sekä 21,1 prosenttia vertailuajanjaksosta. Pk-yritysten tuonti laski neljä prosenttia metsäteollisuuden tuotteiden osalta ja suurilla yrityksillä laskua oli 13,2 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonti laski 5,7 prosenttia pk-yrityksillä, kun se suurilla yrityksillä laski 22,6 prosenttia. Koneiden ja laitteiden osalta tuonti laski 10,4 prosenttia pk-yrityksillä ja suurilla yrityksillä 18,1 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna. Pk-yritysten kulkuneuvojen tuonti laski 27,2 prosenttia ja suurten yritysten tuonti laski 58,6 prosenttia.


Tiedustelut:
Blomberg, Ruusu p. 040 332 8678
Kuusisto, Mervi p. 040 332 8470
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Asiasanat
Ulkomaankaupan yritystilastot