Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2022

25.5.2023 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo nousi kaikissa maakunnissa vuonna 2022

Suomen tavaraviennin arvo oli vuonna 2022 Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 81,8 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 92,4 miljardia euroa. Viennin arvo nousi 18,7 prosenttia vuodesta 2021. Tuonnin arvo nousi samalla ajanjaksolla 26,7 prosenttia.

Vuonna 2022 viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan kaikissa maakunnissa. Tuonnin arvo laski neljässä maakunnassa, mutta nousi muissa.

Viennin arvo nousi Uudellamaalla 4,5 miljardia euroa (+23,2 %), Varsinais-Suomessa 690 miljoonaa euroa (+8,6 %) ja Pirkanmaalla 1,1 miljardia euroa (+17,8 %). Suhteellisesti eniten viennin arvo nousi Manner-Suomen maakunnista Kainuussa (+57,2 %) ja Satakunnassa (+35,6 %). Viennin arvon kasvu oli hitainta Kanta-Hämeessä (+4,5 %).

Uudenmaan osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä nousi 1,1 prosenttiyksikköä ja oli 29,1 prosenttia vuonna 2022. Varsinais-Suomen osuus laski 1,0 prosenttiyksikköä ja oli 10,7 prosenttia. Kymenlaakson osuus laski 0,6 prosenttiyksikköä 4,0 prosenttiin. Osuudet laskivat 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaalla ja Keski-Suomessa. Osuus nousi Satakunnassa 1,0 prosenttiyksikköä. Muiden maakuntien osuuksien muutos oli vähäistä.

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 56,6 prosenttia vuonna 2022. Maakunnan tuonnin arvo nousi 27,8 prosenttia. Tuonnin arvo laski Kanta-Hämeessä (-3,9 %), Keski-Suomessa (-4,0 %), Pohjois-Karjalassa (-0,8 %) ja Etelä-Karjalassa (-1,3 %), mutta nousi muissa maakunnissa. Tuonnin arvo nousi eniten Manner-Suomen maakunnista Satakunnassa (+32,5 %).


[1] Maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen tilastointiprosessi esitellään tarkemmin katsauksen tilastokuvauksessa. Lisäksi liitteessä selvennetään Tullin maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen ja Tilastokeskuksen alueellisten vientiliikevaihtotietojen eroja.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: etunimi.sukunimi@tulli.fi

Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2022
  • Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2022

Asiasanat
Ulkomaankauppa maakunnittain