Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2019

14.4.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo kasvoi seitsemässä maakunnassa viime vuonna

Maakunnittain tarkasteltuna [1] viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan viime vuonna seitsemässä maakunnassa ja laski 11 maakunnassa. Euromääräisesti viennin arvo kasvoi eniten Varsinais-Suomessa (1,2 mrd. e), Kymenlaaksossa (688 milj. e) ja Pirkanmaalla (517 milj. e). Prosenttimääräisesti viennin arvo kasvoi eniten myös Varsinais-Suomessa (+19 %) ja Kymenlaaksossa (+17 %). Viennin arvo laski Etelä-Karjalassa 16 prosenttia, Lapissa12 prosenttia sekä Etelä-Savossa että Keski-Suomessa yhdeksän prosenttia.

Maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä muuttuivat viime vuonna vain vähän vuoden takaiseen verrattuna. Varsinais-Suomen osuus nousi 1,7 prosenttiyksikköä ja oli 11,7 prosenttia. Kymenlaakson osuus nousi lähes prosenttiyksikön 7,2 prosenttiin. Uudenmaan osuus laski aavistuksen 29,3 prosenttiin. Pirkanmaan osuus oli 8,1 prosenttia, Satakunnan ja Lapin osuudet olivat molemmilla noin kuusi prosenttia.  

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 57,8 prosenttia viime vuonna, eli hieman pienempi kuin vuonna 2018. Maakunnan tuonnin arvo laski kaksi prosenttia. Tuonnin arvo laski selvästi Kymenlaaksossa (-42 %). Huomattavaa tuonnin laskua oli Ahvenanmaalla, myös 42 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla (-24 %). Tuonnin arvoon kirjattiin laskua myös Kainuun (-12 %), Etelä-Karjalan (-6 %) ja Päijät-Hämeen sekä Pohjois-Karjalan (molemmissa -3 %) kohdalle. Tuonti nousi eniten Keski-Suomessa (+5%). Sekä Pohjanmaalla että Varsinais-Suomessa tuonti kasvoi neljä prosenttia.

Vuonna 2019 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 65,0 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 65,7 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi kaksi prosenttia vuodesta 2018, mutta tuonnin arvo laski yhden prosentin.

 

[1] Maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen tilastointiprosessi esitellään tarkemmin katsauksen tilastokuvauksessa. Lisäksi liitteessä selvennetään Tullin maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen ja Tilastokeskuksen alueellisten vientiliikevaihtotietojen eroja.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2019
  • Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2019

Asiasanat
Ulkomaankauppa maakunnittain