Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2018

29.5.2019 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo kasvoi 15 maakunnassa viime vuonna

Vuonna 2018 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 63,7 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 66,6 miljardia euroa. Sekä viennin että tuonnin arvo kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2017.

Maakunnittain tarkasteltuna[1] viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan viime vuonna 15 maakunnassa ja laski neljässä maakunnassa. Euromääräisesti viennin arvo kasvoi eniten Uudellamaalla (622 milj. e), Varsinais-Suomessa (610 milj. e) ja Kymenlaaksossa (534 milj. e). Prosenttimääräisesti viennin arvo kasvoi jyrkimmin Kainuussa (+23 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (+21 %). Viennin arvo laski Kanta-Hämeessä neljä prosenttia, sekä Etelä- että Pohjois-Savossa ja Ahvenanmaalla kaksi prosenttia.

Maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä muuttuivat viime vuonna vain vähän vuoden takaiseen verrattuna. Uudenmaan osuus laski prosenttiyksikön vajaaseen 30 prosenttiin. Varsinais-Suomen osuus nousi hieman ja oli kymmen prosenttia. Pirkanmaan osuus oli liki kahdeksan prosenttia, Satakunnan ja Lapin osuudet olivat molemmat vajaat seitsemän prosenttia.  

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 58 prosenttia viime vuonna, eli vähemmän kuin vuonna 2017. Maakunnan tuonnin arvo nousi viisi prosenttia. Tuonnin arvo kasvoi selvästi Etelä-Karjalassa (+40 %). Huomattavaa tuonnin kasvu oli myös Pohjois-Karjalassa (+23 %) ja Kainuussa (+20 %). Tuonnin arvoon kirjattiin laskua Ahvenanmaan (-29 %), Kymenlaakson (-11 %), Pohjanmaan (-7 %) ja Satakunnan (-2 %) kohdalle.


[1]Maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen tilastointiprosessi esitellään tarkemmin katsauksen tilastokuvauksessa. Lisäksi liitteessä selvennetään Tullin maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen ja Tilastokeskuksen alueellisten vientiliikevaihtotietojen eroja.

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
Sähköposti: [email protected]

Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2018
  • Kuvio 1. Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2018

Asiasanat
Ulkomaankauppa maakunnittain Yleinen