Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankauppa maakunnittain vuonna 2017

28.3.2018 9.00Tulli, Tilastointi

Tavaraviennin arvo kasvoi 17 maakunnassa viime vuonna

Vuonna 2017 Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 59,6 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo 62,1 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 15 prosenttia ja tuonnin arvo 13 prosenttia vuodesta 2016.

Maakunnittain tarkasteltuna[1] viennin arvo nousi Tullin ennakollisten tietojen mukaan viime vuonna 17 maakunnassa ja laski kahdessa maakunnassa. Viennin arvo kasvoi Uudellamaalla 2,2 miljardia euroa (+14 %) ja Varsinais-Suomessa 1,8 miljardia euroa (+44 %). Prosenttimääräisesti viennin arvo kasvoi jyrkimmin Kainuussa (+57 %) ja Keski-Pohjanmaalla (+45 %). Varsinais-Suomen viennin arvon jyrkkä kasvu johtui pääasiassa henkilöautoviennin kasvusta. Sekä Kainuun että Keski-Pohjanmaan viennin arvon huomattavaa kasvua selittää kaivannaisten viennin arvon nousu. Viennin arvoon tilastoitiin laskua Kymenlaaksossa (-7 %) ja Etelä-Savossa (-6 %).

Maakuntien osuudet Suomen kokonaisviennistä muuttuivat viime vuonna vain vähän vuoden takaiseen verrattuna. Uudenmaan osuus säilyi lähes entisellään ja oli noin 30 prosenttia. Varsinais-Suomelle osuus kasvoi kaksi prosenttiyksikköä noin kymmeneen prosenttiin. Pirkanmaan osuus pysyi vuoden 2016 tasolla, eli kahdeksassa prosentissa. Sekä Lapin että Kymenlaakson osuus oli noin seitsemän prosenttia.  

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 59 prosenttia viime vuonna. Maakunnan tuonnin arvo nousi kuusi prosenttia, mutta maakunnan osuus Suomen koko tuonnin arvosta laski lähes neljä prosenttiyksikköä vuodesta 2016 muiden maakuntien tuonnin arvon nousun myötä. Tuonnin arvo kasvoi jyrkästi Kymenlaaksossa (+126 %), jossa kasvu johtui alkuvuodelle osuneesta arvoltaan suuresta kaasuputkituonnista Venäjältä. Huomattavaa tuonnin kasvu oli myös Varsinais-Suomessa (+49 %) ja Keski-Pohjanmaalla (+47 %). Varsinais-Suomen tuonnin arvon kasvu johtui pääasiassa henkilöautojen osien tuonnin kasvusta. Tuonnin arvo laski Manner-Suomen maakunnista ainoastaan Pohjois-Savossa (-4 %).


1]Maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen tilastointiprosessi esitellään tarkemmin katsauksen tilastokuvauksessa. Lisäksi liitteessä selvennetään Tullin maakunnittaisten ulkomaankauppatilastojen ja Tilastokeskuksen alueellisten vientiliikevaihtotietojen eroja. 

Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta http://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
Sähköposti: [email protected]

Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2017
  • Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2017

Asiasanat
Ulkomaankauppa maakunnittain