Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2021

30.7.2021 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi nousi 17,1 prosenttia, tuonnin volyymi 12,4 prosenttia toukokuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin toukokuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi toukokuussa 28,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,2 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 17,1 prosenttia ja vientihinnat 10,7 prosenttia vuoden 2020 toukokuusta. Tuonnin arvo nousi toukokuussa 24,6 prosenttia ja oli 5,4 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 12,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 12,4 prosenttia vuoden 2020 toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 11,4 prosenttia ja tuonnin arvo 10,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 toukokuussa viennin arvo laski 30,4 prosenttia ja tuonnin arvo 25,1 prosenttia.

Kauppatase oli toukokuussa 239 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa 2021 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,5 miljardia euroa, mikä oli 40 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yhteenlaskettu tavararyhmittäinen kauppataseen ylijäämä suureni metsäteollisuuden osalta tammi-toukokuussa vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Teollisuuden koneiden ja laitteiden kaupan ylijäämä pieneni vuoden takaisesta, mutta metallien kaupan ylijäämä kasvoi hieman. Alijäämä suureni malmien ja metalliromun, kuljetusvälineiden sekä sähköteknisten koneiden ja laitteiden kaupassa, mutta pieneni elintarvikkeiden kaupassa tammi-toukokuussa vuoden takaisesta.

Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni toukokuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin. Pisteluku oli toukokuussa 97,9 ja edellisvuonna 99,5. Vaihtosuhde parani hieman vuoden 2021 huhtikuusta.  

BEC-luokituksen mukaan investointitavaroiden viennin arvo nousi 26,2 prosenttia ja teollisuuden tuotantotarvikkeiden viennin arvo 32,6 prosenttia toukokuussa. Poltto- ja voiteluaineiden viennin arvo väheni 44,4 prosenttia. Kulutustavaroiden viennin arvo nousi 34,6 prosenttia, mutta elintarvikkeiden ja juomien viennin arvo laski 3,2 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien ja tarvikkeiden viennin arvo kaksinkertaistui.  

Elintarvikkeiden ja juomien tuonnin arvo nousi 3,5 prosenttia, mutta kulutustavaroiden tuonnin arvo laski 1,8 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvoon kirjattiin 27,4 prosenttia kasvua. Investointitavaroiden tuonnin arvo nousi 19,3 prosenttia ja kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonnin arvo 92,6 prosenttia. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo nousi 0,6 prosenttia toukokuussa vuoden 2020 vastaavaan kuukauteen verrattuna.

Vienti EU-maihin nousi 22,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 35,9 prosenttia toukokuussa. Tuonti EU-maista nousi 27,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 20,4 prosenttia toukokuussa.

Vienti Saksaan kasvoi 42,1 prosenttia, vienti Ruotsiin 5,1 prosenttia ja vienti Kiinaan 45,2 prosenttia toukokuussa. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 23,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 58,1 prosenttia toukokuussa. Vienti Alankomaihin laski 1,8 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 4,6 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 35,5 prosenttia ja tuonti Kiinasta 11,7 prosenttia toukokuussa. Tuonti Saksasta nousi 26,7 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 2,1 prosenttia.

Tammi-toukokuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 10,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 11,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 9,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Toukokuu 2020 Toukokuu 2021 Muutos % Tammi-toukokuu 2020 Tammi-toukokuu 2021 Muutos %
Vienti (fob) 4 048 5 208 28,6 22 928 25 545 11,4
Tuonti (cif) 4 371 5 447 24,6 24 480 27 057 10,5
Tase -323 -239   -1 552 -1 512  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Toukokuu 2020 Toukokuu 2021 Muutos %
2021:05/2021:04
Muutos %
2021:05/2020:05
Keskiarvo *
2020:06-2021:05
Muutos %
2020:06-2021:05/
2019:06-2020:05
Viennin volyymi-indeksi 80,5 94,3 -2,4 17,1 96,2 -0,1
Tuonnin volyymi-indeksi 87,4 98,3 -2,3 12,4 99,0 -2,0
Viennin yksikköarvoindeksi 113,2 125,4 1,0 10,7 117,2 0,1
Tuonnin yksikköarvoindeksi 113,8 128,0 0,8 12,5 119,7 2,0

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Henkilöautojen viennin kasvu oli nopeaa toukokuussa

SITC-luokituksen mukaan koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti yhteensä nousi 36,2 prosenttia toukokuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo kasvoi 44,7 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 1,9 prosenttia toukokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo nousi 37,3 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 27,0 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo nousi 88,7 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen viennin arvo nousi 250,9 prosenttia. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo kasvoi 66,6 prosenttia.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 54,4 prosenttia toukokuussa vientimäärien laskun vuoksi. Jalostamolla oli huoltoseisokki toukokuussa. Vientihinnat nousivat selvästi. Muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu viennin arvo nousi 22,3 prosenttia toukokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo laski 13,1 prosenttia, mutta lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo nousi 45,4 prosenttia. Muovien viennin arvo kasvoi 46,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo kasvoi 30,8 prosenttia toukokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 16,2 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 63,8 prosenttia. Sahatavaran viennin arvo suureni 50,3 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 22,5 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo nousi 38,5 prosenttia toukokuussa. Teräksen ja raudan viennin arvo kasvoi 43,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden metallien yhteenlaskettu viennin arvo kasvoi 33,4 prosenttia toukokuussa sekä vientimäärien että -hintojen noustua. Muista metalleista kuparin viennin arvo suureni 66,0 prosenttia ja sinkin viennin arvo 36,9 prosenttia. Nikkelin viennin arvo laski 3,5 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo nousi 32,3 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 1,4 prosenttia, mutta kojeiden ja mittareiden viennin arvo nousi 50,1 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo kasvoi 56,8 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi toukokuussa 16,2 prosenttia 57 miljoonaan euroon.

Öljyn tuonnin arvo laski toukokuussa, sähkön tuonnin arvo kasvoi jyrkästi

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo laski 18,9 prosenttia. Tuontimäärät laskivat, mutta tuontihinnat nousivat selvästi. Sähkön tuonnin arvo kasvoi 142,9 prosenttia toukokuussa erityisesti tuontihintojen noustua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 18,1 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo 26,3 prosenttia toukokuussa. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti suureni 94,3 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden tuonnin arvo nousi kokonaisuudessaan 28,4 prosenttia vertailukuukaudesta. Raudan ja teräksen tuonti kasvoi 21,9 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvoon tilastoitiin nousua 19,1 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonti suureni 21,4 prosenttia. Elintarvikkeiden tuonnin arvo nousi 2,0 prosenttia. Malmien ja metalliromun tuontiin kirjattiin kasvua 68,3 prosenttia, ja vaatteiden tuonnin arvo kasvoi 11,5 prosenttia. Muiden tekstiilituotteiden tuonnin arvo laski 36,1 prosenttia. Kojeiden ja mittareiden tuonti nousi 17,1 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 8153
Telasuo, Christina p. 040 332 1828
etunimi.sukunimi[at]tulli.fi

Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, toukokuu 2021
  • Kuvio 1. Suomen vienti ja tuonti 2018-2021, toukokuu 2021
  • Kuvio 2. Kauppatase yhdistetyissä SITC-luokituksen mukaisissa tavararyhmissä, tammi-toukokuu 2020 ja 2021

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2021