Hyppää sisältöön

Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto toukokuussa 2020

31.7.2020 9.00Tulli, Tilastointi

Viennin volyymi laski 25,6 prosenttia ja tuonnin volyymi 23,0 prosenttia toukokuussa

Sekä vienti- että tuontihinnat laskivat myös

Suomen tavaraviennin arvo laski toukokuussa 31,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,0 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 25,6 prosenttia ja vientihinnat 6,4 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Tuonnin arvo laski toukokuussa 26,2 prosenttia ja oli 4,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,7 prosenttia ja tuontimäärät 23,0 prosenttia viime vuoden toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 17,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,7 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli toukokuussa 294 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 20 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt 1,5 miljardia euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla kauppatase oli 86 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni toukokuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli toukokuussa 99,5 ja edellisvuonna 103,4. Vaihtosuhde parani hieman kuluvan vuoden huhtikuusta, jolloin pisteluku oli 99,4.

Viennin arvoon tilastoitiin laskua useassa päätavararyhmässä toukokuussa. Koneiden ja laitteiden viennin arvo yhteensä laski 23,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvon lasku oli 67,9 prosenttia. Kuljetusvälineistä henkilöautojen vienti väheni 88,3 prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo laski 52,9 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti yhteensä pieneni 23,6 prosenttia. Paperin ja pahvin viennin arvo laski 27,4 prosenttia ja sahatavaran vienti noin viidenneksen. Paperimassan viennin arvo pienentyi 17,1 prosenttia. Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin laskua hieman yli 50 prosenttia. Kasvua tilastoitiin toukokuussa nikkelin, kuparin ja kullan viennin arvoon.

Lähes kaikkien tuonnin pääryhmien tuonnin arvo laski merkittävästi toukokuussa. Eniten laski poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo, 54,8 prosenttia ja kuljetusvälineiden ja näiden osien tuonnin arvo, 54,3 prosenttia. Teollisuuden tuotantotarvikkeiden, investointitavaroiden ja kulutustavaroiden tuonnin arvo väheni myös selvästi.

Vienti EU-maihin laski 31,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 29,9 prosenttia toukokuussa. Sekä tuonti EU-maista että EU:n ulkopuolelta laski 26,2 prosenttia toukokuussa. Vienti kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski toukokuussa. Vienti Saksaan laski 51,2 prosenttia, vienti Ruotsiin 21,3 prosenttia ja vienti Alankomaihin 24,0 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 13,4 prosenttia, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski toukokuussa. Tuonti Saksasta laski 32,5 prosenttia ja tuonti Ruotsista 21,8 prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin väheni 18,2 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,3 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 11,6 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 14,1 prosenttia.

Taulu 1. Kokonaiskehitys (milj. euroa)

Suunta Toukokuu 2019 Toukokuu 2020 Muutos % Tammi-toukokuu 2019 Tammi-toukokuu 2020 Muutos %
Vienti (fob) 5 819 4 015 -31,0 27 802 22 845 -17,8
Tuonti (cif) 5 839 4 309 -26,2 27 888 24 353 -12,7
Tase -20 -294   -86 -1 508  

Taulu 2. Ulkomaankaupan indeksit (2010=100)

Indeksi Toukokuu 2019 Toukokuu 2020 Muutos %
2020:05/2020:04
Muutos %
2020:05/2019:05
Keskiarvo *
2019:06-2020:05
Muutos %
2019:06-2020:05/
2018:06-2019:05
Viennin volyymi-indeksi 108,3 80,5 -8,1 -25,6 96,2 -6,4
Tuonnin volyymi-indeksi 113,6 87,4 2,0 -23,0 101,1 -4,8
Viennin yksikköarvoindeksi 120,9 113,2 -0,9 -6,4 117,1 -1,5
Tuonnin yksikköarvoindeksi 117,0 113,8 -1,0 -2,7 117,4 -2,3

* Kahdentoista kuukauden liukuva keskiarvo

Henkilöautojen viennin arvo laski jyrkästi toukokuussa

Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vienti laski 35,1 prosenttia toukokuussa. Teollisuuden eri toimialojen erikoiskoneiden viennin arvo laski 25,1 prosenttia ja teollisuuden yleiskäyttöisten koneiden viennin arvo 20,7 prosenttia toukokuussa. Voimakoneiden ja moottoreiden viennin arvo laski 24,9 prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden viennin arvo laski 23,4 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo pieneni 67,9 prosenttia, joista henkilöautojen viennin arvo laski 88,3 prosenttia 32 miljoonaan euroon. Autoja vietiin toukokuussa 1 558 kappaletta, kun vienti ylsi viime vuoden toukokuussa 12 814 autoon. Kuorma-, paketti- ja erikoisautojen viennin arvo väheni 54,0 prosenttia viime vuoden toukokuusta.

Öljytuotteiden viennin arvo laski 52,9 prosenttia toukokuussa sekä vientimäärien- että vientihintojen laskun vuoksi. Muun kemianteollisuuden yhteenlaskettu viennin arvo laski 17,9 prosenttia toukokuussa. Orgaanisten ja epäorgaanisten kemiallisten aineiden viennin arvo pieneni 22,6 prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvo sen sijaan nousi 3,6 prosenttia. Muovien viennin arvo väheni 20,8 prosenttia ja lannoitteiden 31,2 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden kokonaisviennin arvo laski 23,6 prosenttia toukokuussa. Paperin, pahvin ja niistä valmistettujen tuotteiden viennin arvo väheni 27,4 prosenttia ja paperimassan viennin arvo 17,1 prosenttia toukokuussa. Sahatavaran viennin arvo laski 19,9 prosenttia ja vanerin, lastu- ja kuitulevyn yms. viennin arvo 20,5 prosenttia.

Metallien ja metallituotteiden viennin arvo laski 36,7 prosenttia. Teräksen ja raudan viennin arvo laski 50,5 prosenttia vuoden takaisesta. Viime kuukausien tapaan teräksen ja raudan viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Muiden metallien viennin arvo pieneni 1,8 prosenttia toukokuussa, joista nikkelin viennin arvo nousi 20,2 prosenttia ja kuparin viennin arvo 27,0 prosenttia. Koboltin viennin arvo väheni 21,5 prosenttia ja sinkin 36,9 prosenttia. Epäjalosta metallista valmistettujen tuotteiden viennin arvo laski 25,2 prosenttia.

Muista arvoltaan merkittävistä tavararyhmistä elintarvikkeiden viennin arvo laski 8,5 prosenttia ja kojeiden ja mittareiden viennin arvo 37,1 prosenttia edellisvuoden toukokuusta. Malmien ja metalliromun viennin arvo laski 2,6 prosenttia. Ei-monetaarisen kullan viennin arvo nousi 203,4 prosenttia 49 miljoonaan euroon.

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo väheni 16,7 prosenttia ja investointitavaroiden tuonnin arvo 21,5 prosenttia toukokuussa. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo pieneni 54,8 prosenttia. Kuljetusvälineiden ja niiden osien tuonti laski 54,3 prosenttia. Elintarvikkeiden ja juomien tuonti laski 16,3 prosenttia sekä kulutustavaroiden tuonti 6,6 prosenttia.


Yksityiskohtaiset tavaroiden ulkomaankauppatilastot maksutta käyttöösi Uljaksesta https://uljas.tulli.fi

Tiedustelut:
Kaarna, Anssi p. 040 332 1853
Penttilä, Olli-Pekka p. 040 332 1862
etunimi.sukunimi@tulli.fi

Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, toukokuu 2020
  • Suomen vienti ja tuonti 2017-2020, toukokuu 2020

Asiasanat
Suomen virallinen tilasto (SVT) Ulkomaankaupan kuukausitilasto
Seuraava julkistus

31.8.2020